Ο Σύλλογός μας συμμετέχει στην απεργία που προκήρυξε η ΓΣΕΕ, για την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου. 

 Διακήρυξη απεργίας για την Αθήνα.  Διακήρυξη απεργίας για την Περιφέρεια.