Ανακοίνωση Νο 18

Αθήνα, 09-01-2015

ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

……………………………………………………………………………………………………………………………………

ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

……………………………………………………………………………………………………………………………………

ΘΩΡΑΚΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε, ότι υπεγράφη η Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του Συλλόγου Εργαζομένων στην Τράπεζα Πειραιώς με την Διοίκηση της Τράπεζας.

Η σύμβαση αυτή, είναι το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων του Συλλόγου με την Διοίκηση της Τράπεζας, η οποία θεωρούμε ότι - στις δοσμένες συνθήκες - είναι ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου ότι η αξία του θεσμού της Επιχειρησιακής Σύμβασης, αποτελεί αφετηρία της αποτελεσματικής δράσης, και της προοπτικής του Συλλόγου μας.

Σας παρουσιάζουμε το πλήρες κείμενο της Ε.Σ.Σ.Ε. και δεσμευόμαστε ότι θα παρουσιάσουμε αναλυτικά τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτήν και τη σημασία τους για όλους τους εργαζόμενους.

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ Σ.Σ.Ε. ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

Σήμερα στις 5 Ιανουαρίου 2015, μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς εκπροσωπούμενης από τον κ. Κωνσταντίνο Γεωργίου του Θεοδώρου, Γενικό Διευθυντή και αρμόδιο για θέματα προσωπικού και του Συλλόγου Εργαζομένων Τράπεζας Πειραιώς εκπροσωπούμενου από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα αντίστοιχα Ιωάννη Κάκκα του Αθανασίου και Γιάννη Ρούσσο του Μιχαήλ, συζητήθηκαν τα θέματα που τέθηκαν από την πλευρά του Συλλόγου και συμφωνήθηκαν τα παρακάτω:

 

 1. Τα παιδιά των εργαζομένων που αριστεύουν στις τάξεις Γυμνασίου - Λυκείου θα επιβραβεύονται με το ποσό των 250€.
 2. Τα παιδιά των εργαζομένων που εισάγονται σε Ανώτατη ή Ανώτερη Σχολή θα επιβραβεύονται με το ποσό των 800€.
 3. Τα παιδιά των εργαζομένων που αριστεύουν στο πρώτο πτυχίο Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής θα επιβραβεύονται με το ποσό των 1.000€.
 4. Οι εργαζόμενοι που αποκτούν πτυχίο Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής θα επιβραβεύονται με το ποσό των 1.500€.
 5. Τα παιδιά των εργαζομένων (πέραν του ενός) που σπουδάζουν παράλληλα λαμβάνουν εφάπαξ το ποσό των 1.000€.
 6. Το επίδομα Teller αναπροσαρμόζεται στο ποσό των 100€ .
 1. Το μηνιαίο επίδομα οδοιπορικών, τυφλών και αναπήρων συναδέλφων με αναπηρία 67% και πάνω καθορίζεται στο ποσό των 400€ .
 1. Το μηνιαίο επίδομα σε συναδέλφους που έχουν παιδιά με αναπηρία καθορίζεται στο ποσό των 400€.
 2. Η επιδότηση ετήσιας κάρτας απεριορίστων διαδρομών ορίζεται στα 200.000€ για το 2014.
 3. Η έκπτωση που ισχύει για τους εργαζόμενους του Ομίλου μέσω της Πειραιώς Πρακτορειακής για την ασφάλιση αυτοκινήτων και μοτοσικλετών γίνεται 25%.

 

Δημιουργία κοινής ομάδας εργασίας για την εξέταση - εντός του   χρόνου ισχύος της σύμβασης- υφισταμένων ρυθμίσεων με στόχο:

 1. Ενοποίηση προγράμματος πρόσθετης Ιατροφαρμακευτικής – Νοσοκομειακής Περίθαλψης για το σύνολο των εργαζομένων. Θα εξετασθεί εναλλακτικά και η δυνατότητα στον εργαζόμενο να αυξήσει τις καλύψεις με ίδια συμμετοχή.
 2. Ενοποίηση προγράμματος πρόσθετης συνταξιοδοτικής κάλυψης για το σύνολο των εργαζομένων.
 3. Ενοποίηση αποταμιευτικού προγράμματος για τα τέκνα των εργαζομένων.
 4. Ενοποίηση των επιτοκίων για τα προϊόντα προσωπικού με γνώμονα την ομογενοποίηση της παροχής για το μέγιστο όφελος των εργαζομένων και σύμφωνα πάντα με τους κανονιστικούς κανόνες.
 5. Σύνδεση της κάρτας Winners με καταστήματα και επιχειρήσεις με σκοπό την εξασφάλιση μειωμένων τιμών για τους εργαζόμενους.

 

Η εξασφάλιση της εργασίας εκφράζει τη βούληση της Τράπεζας και του Συλλόγου.

Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που έχουν θεσπιστεί από τις κλαδικές Σ.Σ.Ε. Τραπεζών ή καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο και βρίσκονται σε ισχύ κατά το χρόνο υπογραφής της παρούσας Ε.Σ.Ε.Ε., δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν

Η ισχύς της παρούσας Σ.Σ.Ε. αρχίζει 2.10.2014 και λήγει 1.10.2015. Με τα παραπάνω ολοκληρώθηκαν οι συζητήσεις μεταξύ Τράπεζας και Συλλόγου και υπογράφονται ως έπεται.

........................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Η Επιχειρησιακή Σύμβαση του Συλλόγου μας, είναι προϊόν, όχι μόνο των διαπραγματεύσεων με την Διοίκηση της Τράπεζας, αλλά και θεσμικής ανάγκης, που επιβεβαιώνει στις δύσκολες εποχές που ζούμε, την αξία της Ενότητας και της Συσπείρωσης των Εργαζομένων, που κάναμε πράξη.

Παρακάμπτουμε κάθε - ενδεχόμενη - ανεύθυνη συμπεριφορά και κριτική και προχωράμε μπροστά, διευρύνοντας την ενότητα μας, αλλά και την δύναμη μας για μεγαλύτερες επιτυχίες χτίζοντας το μέλλον.

Ένα μέλλον, που ανήκει σε όλους τους εργαζόμενους, οι οποίοι θα συνεχίσουν να καθορίζουν σταθερά την πορεία μας και τη δράση μας, θωρακίζοντας θεσμικά με ανάλογες συμφωνίες την εργασία και τα δικαιώματά μας.

 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Ο Πρόεδρος                           Ο Γενικός Γραμματέας
Γιάννης Κάκκας                      Γιάννης Ρούσσος