Η Γραμματεία Εργασιακών Σχέσεων της ΟΤΟΕ (http://gessotoe.blogspot.gr/p/blog-page.html) υλοποίησε την κωδικοποίηση όλων των Κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, την οποία και παραθέτουμε.

Κωδικοποίηση ΣΣΕ ΟΤΟΕ