Επισυνάπτουμε τη νέα Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με ισχύ μέχρι το τέλος του 2018.

Κλαδική ΣΣΕ 2016-2018