Αναζητήστε

OTOE logo

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 72

Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2021

33ο ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΤΟΕ

10-11-12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΜΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΓΩΝΕΣ

üΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ

üΧΑΡΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

            Το 33ο Πανελλαδικό Συνέδριο της ΟΤΟΕ, κορυφαίο συνδικαλιστικό όργανο των Τραπεζοϋπαλλήλων, είναι ακόμα ένας σταθμός στην ιστορική διαδρομή του σ.κ. του κλάδου. Είναι, ταυτόχρονα, εφαλτήριο δράσης και αγώνων για ένα καλύτερο παρόν και μέλλον για τους συναδέλφους μας.

Στο Συνέδριο, εκλεγμένοι εκπρόσωποι των εργαζόμενων από όλους τους χώρους του κλάδου καλούνται:

ü  Να αποτιμήσουν την πορεία και τη δράση της Ομοσπονδίας την τριετία που πέρασε από το προηγούμενο Συνέδριο του Νοεμβρίου 2018.

ü  Να εξετάσουν τις αλλαγές και τις νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν για τον κλάδο, τη χώρα και κυρίως για τους εργαζόμενους στο ίδιο διάστημα.

ü  Να αξιολογήσουν τις νέες προκλήσεις για τους εργαζόμενους και τον κλάδο και να δώσουν σε αυτές βιώσιμες και ενωτικές απαντήσεις.

ü  Να εκλέξουν τη νέα ηγεσία του κλάδου και να χαράξουν τους νέους στόχους και άξονες δράσης της ΟΤΟΕ για την επόμενη τριετία.

Την τριετία που πέρασε η Ομοσπονδία κινήθηκε με γνώμονα τις κατευθύνσεις του 32ου Συνεδρίου του Νοεμβρίου 2018. Από τον Μάρτιο του 2020 προέκυψαν και νέα ζητήματα, που επέβαλαν προσαρμογές στις προτεραιότητες, στον τρόπο λειτουργίας και δράσης της ΟΤΟΕ, όπως άλλωστε συνέβη σε όλα τα συνδικάτα στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και διεθνώς, εξαιτίας της πανδημίας του Covid-19 και των πρωτοφανών συνεπειών της στην οικονομία, στην κοινωνία και στην καθημερινότητα όλων μας

Κεντρικά καθήκοντα για την ΟΤΟΕ και για ολόκληρο το σ.κ. του κλάδου ήταν:

1. Η προστασία της απασχόλησης και των εργασιακών δικαιωμάτων στον κλάδο.

Πρώτιστο καθήκον της Ομοσπονδίας και των Συλλόγων ήταν να αποτραπούν μαζικές απολύσεις στον κλάδο. Να αποτραπούν, παράλληλα, η αποσταθεροποίηση της εργασίας, παραπέρα μισθολογικές περικοπές και η υποβάθμιση δικαιωμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, το σ.κ. του κλάδου είχε να αντιμετωπίσει αλλεπάλληλες προκλήσεις και απειλές για την απασχόληση, που πήγαζαν και συνεχίζουν να πηγάζουν από παράγοντες και πρακτικές, όπως:

  • η συνέχιση της συρρίκνωσης των Τραπεζών (εκτεταμένο κλείσιμο καταστημάτων και αλλεπάλληλες εθελούσιες έξοδοι για το προσωπικό),


  • η επιταχυνόμενη, με αξιοποίηση και της πανδημίας, μετάβαση των Τραπεζών από την αναλογική στην ψηφιακή Τραπεζική,
  • η εντατικοποίηση της εργασίας, μέσω των νέων συστημάτων Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού,
  • η συνεχώς αυξανόμενη εξωτερίκευση τραπεζικών εργασιών σε servicersκαι υπεργολάβους.

Τέτοιες πολιτικές και πρακτικές των Τραπεζών, που σε μεγάλο βαθμό απασχολούν τον κλάδο και την Ενωμένη Ευρώπη, απείλησαν και συνεχίζουν να απειλούν σοβαρά την εργασία και τα εργασιακά δικαιώματα των τραπεζοϋπαλλήλων.  

2. Η προάσπιση του κορυφαίου θεσμού της κλαδικής ΣΣΕ

α) Η προάσπιση του θεσμού των κλαδικών ΣΣΕ και των αντίστοιχων κλαδικών δικαιωμάτων υλοποιήθηκε:

  • με την υπογραφή της νέας κλαδικής ΣΣΕ 2019-2021, μετά από επίπονες διαπραγματεύσεις και μέσα στα ασφυκτικά χρονικά όρια που προβλέπει η νομοθεσία. Η κλαδική ΣΣΕ 2019-2021 διατήρησε ενεργά, βελτίωσε και επέκτεινε τα κλαδικά μισθολογικά και θεσμικά εργασιακά δικαιώματα, αποτελώντας στέρεη βάση για τις επιχειρησιακές διαπραγματεύσεις και ΣΣΕ που ακολούθησαν την υπογραφή της. ‘Εβαλε οριστικά τέλος στη μείωση αποδοχών, σηματοδοτώντας τη σταδιακή αποκατάσταση των σοβαρών μισθολογικών απωλειών που είχαν οι εργαζόμενοι κατά την περίοδο των μνημονίων.
  • με τη συνεχή υποστήριξη της ΟΤΟΕ στους Συλλόγους-μέλη για θέματα εφαρμογής της Κλαδικής ΣΣΕ.
  • με συμμετοχή της ΟΤΟΕ σε επιχειρησιακές συμφωνίες, ρύθμισης της μεταβίβασης δραστηριοτήτων και προσωπικού σε νέες χρηματοπιστωτικές οντότητες, εν προκειμένω στους servicers, για την πλήρη διασφάλιση των κλαδικών δικαιωμάτων των εργαζόμενων και τη μη αποξένωσή τους από τον κλάδο, με εμβληματικό παράδειγμα τη συμφωνία Τράπεζας Πειραιώς-ΟΤΟΕ-ΣΕΤΠ για την INTRUM.
  • με τη διαμόρφωση ολοκληρωμένου πλαισίου προτάσεων και την προώθηση, ως πρώτη Ομοσπονδία στην Ελλάδα, ειδικής κλαδικής διαπραγμάτευσης για την συλλογική ρύθμιση της Τηλεργασίας.

β)Η διεκδίκηση της ουσιαστικής επαναφοράς της κανονικότητας στις εργασιακές σχέσεις, με αγωνιστικές κινητοποιήσεις καθώς και με συστηματικές δημόσιες πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις της ΟΤΟΕ προς τους Υπουργούς Εργασίας και τα κόμματα.

3. Η αποκατάσταση του ρόλου των Τραπεζών στη στήριξη της οικονομίας

Για την ΟΤΟΕ, η αποκατάσταση του ρόλου των Τραπεζών στη στήριξη της ανάπτυξης συνεπάγεται:

ü  πλήρη, κατάλληλη και απρόσκοπτη πρόσβαση των επιχειρήσεων και όλων των συμπολιτών μας στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, χωρίς τη δημιουργία συνθηκών τραπεζικού αποκλεισμού, όπως αντίθετα συμβαίνει με το κλείσιμο καταστημάτων στις πόλεις και την ύπαιθρο, ακόμα και σε δυσπρόσιτες ή εθνικά ευαίσθητες περιοχές.

ü  ουσιαστική ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας, με έμφαση στην καινοτόμο επιχειρηματικότητα στους κλάδους αιχμής


ü  επίλυση της εκκρεμότητας των μη εξυπηρετούμενων δανείων, με διαφάνεια και κοινωνική ευαισθησία, με προστασία της πρώτης κατοικίας και της εγχώριας επιχειρηματικότητας.

Με γνώμονα τα παραπάνω, η ΟΤΟΕ έκανε αλλεπάλληλες παρεμβάσεις στην Κυβέρνηση, στις Τράπεζες, στα κόμματα και στους φορείς, κάθε φορά που ανέκυπτε θέμα νέων ρυθμίσεων ή αλλαγών με επιπτώσεις για το χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας.

4. Η βελτίωση των παρεμβάσεων και της δημόσιας απήχησης της ΟΤΟΕ

Η ΟΤΟΕ συγκρούστηκε με πολιτικές που πλήττουν τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους οικονομικά ασθενέστερους και τους μικρομεσαίους. Με πολιτικές που οδηγούν σε έξαρση των εισοδηματικών ανισοτήτων και σε υποβάθμιση του Κοινωνικού Κράτους, ιδιαίτερα στον κρίσιμο, σήμερα, τομέα της Υγείας.

Προώθησε τη συμπαράταξη με την κοινωνία, με τους πελάτες, τους συμπολίτες μας που πλήττονται από την κρίση και την πανδημία. Ανέπτυξε, σε συντονισμό με τους Συλλόγους-μέλη, νέες μορφές διαλόγου και αλληλεγγύης, ιδιαίτερα με τις τοπικές κοινωνίες και τους επαγγελματικούς φορείς στις περιπτώσεις κλεισίματος καταστημάτων στην περιφέρεια.

Προώθησε την ενότητα δράσης του σ.κ. στους επιμέρους εργασιακούς χώρους, χωρίς να βρίσκει πάντα την οφειλόμενη ανταπόκριση.

Αναβάθμισε την επιστημονικοτεχνική υποστήριξη και προβολή των θέσεων και των παρεμβάσεών της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και τον συντονισμό της με τα ευρωπαϊκά συνδικάτα, για ανταλλαγή πληροφόρησης και συνδιαμόρφωση θέσεων.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Με την ανάπτυξη πλούσιας, πολύμορφης και πολύπλευρης δράσης, η ΟΤΟΕ προσπάθησε και σε μεγάλο βαθμό πέτυχε να ανταποκριθεί στις συνεχείς και σύνθετες προκλήσεις μιας περιόδου γεμάτης ανατροπές, ανακατατάξεις και πρωτόγνωρες εμπειρίες και γεγονότα για τον κλάδο, τους εργαζόμενους, τη χώρα.

Το τοπίο που σήμερα διαμορφώνεται απέχει πολύ από το να είναι ρόδινο και να εμπνέει εφησυχασμό για το μέλλον των εργαζόμενων και του σ.κ. στον κλάδο.

Οι προκλήσεις, παλιές και νέες, είναι πολλές και σοβαρές. Απαιτούν ανάλογα σοβαρές και στοχευμένες ενωτικές συλλογικές απαντήσεις.

Οι ανάγκες συλλογικής προστασίας των εργαζόμενων του κλάδου μας, των εργαζόμενων που καθημερινά δοκιμάζονται, είναι σήμερα πολλαπλάσιες.

Οι συνάδελφοι δίκαια απαιτούν να σταματήσει η ανασφάλεια για την εργασία και το μέλλον τους στον κλάδο.

Κάτι που προϋποθέτει ενωτική και αποφασιστική συλλογική δράση, διαπραγμάτευση, διαβούλευση και καθημερινή αποτελεσματική παρέμβαση σε κλαδικό και σε επιχειρησιακό επίπεδο, ώστε κανείς εργαζόμενος να μην αφεθεί στην άνιση ατομική διαπραγμάτευση. Μόνο με ισχυρά θεσμικά κείμενα, Σ.Σ.Ε. και αποτελεσματικούς εργασιακούς θεσμούς μπορούμε να το πετύχουμε.

Απαιτείται η συστράτευση όλων σε ένα κοινό μέτωπο απέναντι σε όσες κυβερνητικές ή εργοδοτικές πρακτικές συστηματικά υπονομεύουν τα συλλογικά και τα ατομικά εργασιακά δικαιώματα, την εργασία, την αξιοπρέπεια και την προοπτική των συναδέλφων.

Απαιτείται να ξεπεράσουμε τις όποιες παραταξιακές διαφορές και σκοπιμότητες και να υπερνικήσουμε τις λειτουργικές μας αδυναμίες, γιατί αυτές μεγενθύνονται σε καιρούς ιδιαίτερα απαιτητικούς και δύσκολους, υπονομεύοντας την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας και της δράσης μας.

Εχουμε πολύ λιγότερα να χωρίσουμε, σε σχέση με αυτά που μας ενώνουν. Το εύκολο είναι να πυροβολούμε ο ένας τον άλλο, το δύσκολο είναι να αντιμετωπίσουμε ενωμένοι τον πραγματικό αντίπαλο όλων μας.

Η υπέρβαση των άγονων ανταγωνισμών και των όποιων «διαφορών» του παρελθόντος, αποτελεί σήμερα την αναγκαία συνθήκη για να χτίσουμε την νέα συλλογικότητα στον κλάδο.

Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, οι εργαζόμενοι έχουν ανάγκη :

ü  την ΟΤΟΕ, ως επιτελική έκφραση και ομπρέλα του κλάδου, συντονιστή και στήριγμα της συλλογικής παρέμβασης και δράσης των Συλλόγων σε κάθε χώρο του κλάδου

ü  τους Συλλόγους-μέλη της, ως ζωντανά κύτταρα καθημερινής παρέμβασης, μαζικοποίησης, ενημέρωσης, συλλογικής δράσης και έμπρακτης προστασίας για τον κάθε συνάδελφο.Με ουσιαστική παρέμβαση και απάντηση στις πολιτικές της κάθε Διοίκησης. Με συστηματική ενημέρωση στο συνάδελφο για τα δικαιώματά του.

Αξιοποιώντας ακόμα και την πανδημία, αντεργατικοί νόμοι, εργοδοτικές πρακτικές και εντεινόμενες ανατροπές στον κλάδο, απειλούν να αποδυναμώσουν τη συλλογική μας υπόσταση και δράση.

Υπονομεύουν την εργασία, τα δικαιώματα, το ωράριο, την υγεία και τον ελεύθερο χρόνο μας.

Ναρκοθετούν τη συλλογική διαπραγμάτευση και δράση, απειλώντας να μας γυρίσουν αιώνες πίσω!

Θα το επιτρέψουμε; Και βέβαια όχι!

Το 33ο Συνέδριο καλείται να θέσει τους άξονες των συλλογικών μας απαντήσεων στις δύσκολες προκλήσεις των καιρών.

Να θέσει τις βάσεις για τη συνέχιση μιας μακρόχρονης ιστορικής πορείας, της οποίας πρέπει όλοι να φανούμε αντάξιοι.

Να ενισχύσει την ικανότητα της ΟΤΟΕ και των Συλλόγων να δίνουν λύσεις σε όλο και περισσότερα σύνθετα προβλήματα.

Με συστηματική επιτελική δουλειά, σκληρή διαπραγμάτευση, καλά προετοιμασμένες και ενωτικές μαζικές συλλογικές δράσεις.

Μαζί με τους συναδέλφους μας, που είναι η πηγή της δύναμης των Συλλόγων και της ΟΤΟΕ !

Με Ενότητα και Αγώνες

üδιεκδικούμε το παρόν

üχαράζουμε το μέλλον!

 

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

             Γιωργοσ μοτσιοσ                       ανδρεασ καλλιρησ

Συμπλήρωσε την αίτηση εγγραφής στο Σύλλογό μας.

Δυνάμωσε την προσπάθειά μας.

Go to top