Αναζητήστε

OTOE logo

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 8

Αθήνα, 4 Απριλίου 2022

ΥΠΟΓΡΑΦΤΗΚΕ

Η ΝΕΑ ΤΡΙΕΤΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΣΕ ΟΤΟΕ-ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ

èΘωρακίζει την Απασχόληση

èΠροστατεύει το Ενιαίο Μισθολόγιο και αυξάνει τους μισθούς

èΘεσπίζει πλαίσιο για την τηλεργασία

èΒελτιώνει τα εργασιακά δικαιώματα

èΑποτελεί εφαλτήριο για νέες κατακτήσεις

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Στις 31/3/2022, στο όριο λήξης της επέκτασης ισχύος της προηγούμενης ΣΣΕ 2019-2021 και στην 7η συνάντηση διαπραγμάτευσης, οι εκπρόσωποι της ΟΤΟΕ και των Τραπεζών κατέληξαν σε συμφωνία για το περιεχόμενο της νέας κλαδικής ΣΣΕ 2022-2024.

Είχαν προηγηθεί 3 μήνες επίπονων διαπραγματεύσεων, οι οποίες διεξήχθησαν στα ασφυκτικά χρονικά πλαίσια που προβλέπει ο νόμος, καθώς και 7 πολύωρες συναντήσεις διαπραγμάτευσης με τους εκπροσώπους των Τραπεζών, με διακοπές, συνεννοήσεις, ανταλλαγή διατάξεων κλπ, για ένα ευρύ φάσμα μισθολογικών και θεσμικών διεκδικήσεων του κλάδου, αρκετές από τις οποίες, όπως το πλαίσιο για την Τηλεργασία, τέθηκαν για πρώτη φορά προς ρύθμιση με κλαδική Σ.Σ.Ε.

Οι διαπραγματεύσεις της νέας κλαδικής Σ.Σ.Ε. διεξήχθησαν σε ένα πρωτόγνωρα αβέβαιο, αντίξοο και ρευστό εθνικό και διεθνές κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον, με έντονα δυσμενή για τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις θεσμικά και νομικά δεδομένα.

Πραγματοποιήθηκαν με απόλυτη διαφάνεια καθώς, με τη βοήθεια και της ψηφιακής τεχνολογίας, υπήρξε για πρώτη φορά δυνατότητα απευθείας παρακολούθησής από τα συνδικαλιστικά στελέχη του κλάδου καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων το Γενικό Συμβούλιο της ΟΤΟΕ συνεδρίασε την 1/4/2022 και ενέκρινε με μεγάλη πλειοψηφία το περιεχόμενο της νέας Κλαδικής Σ.Σ.Ε. και εξουσιοδότησε για την άμεση υπογραφή της.

2

Ειδικότερα, με τη νέα κλαδική Σ.Σ.Ε.:

-       Ισχυροποιείται σημαντικά η ρήτρα προστασίας για την Απασχόληση: «Τα μέρη επιβεβαιώνουν τη βούλησή τους να προστατεύσουν την απασχόληση στον κλάδο. Οι εργοδότες του κλάδου λαμβάνουν εύλογα κατά τις περιστάσεις μέτρα προκειμένου να αποτρέπονται οι απολύσεις για οικονομοτεχνικούς λόγους».

Είναι η μοναδική Σ.Σ.Ε. που περιλαμβάνει ρήτρα για την προστασία από τις απολύσεις.

-       Βελτιώνονται, με κλιμάκωση σε ορίζοντα 3ετίας, οι αποδοχές του Ενιαίου Μισθολογίου συνολικά κατά 5,5%.  Ταυτόχρονα, προστατεύεται η θεσμική αξία του Ενιαίου Μισθολογίου.

-       Για πρώτη φορά σε κλαδική Σ.Σ.Ε. τέτοιας ευρύτητας στη χώρα, ο εισαγωγικός βασικός μισθός (κλιμάκιο) του Ενιαίου Μισθολογίου θα ξεπεράσει τα 1.000 ευρώ.

-       Θεσπίζονται, πρώτη φορά σε κλαδική Σ.Σ.Ε. στην Ελλάδα, (15 σημεία) ρυθμίσεις – πλαίσιο για την Τηλεργασία, με την υιοθέτηση μεγάλου μέρους του αντίστοιχου διεκδικητικού πλαισίου της ΟΤΟΕ.  Προβλέπεται το δικαίωμα αποσύνδεσης με την λήξη του ωραρίου.Το πλαίσιο αυτό αποτελεί βάση για παραπέρα βελτιώσεις και  εξειδικεύσεις στο επιχειρησιακό επίπεδο. 

-       Επεκτείνεται η ισχύς των ρυθμίσεων για τα στεγαστικά δάνεια των τραπεζοϋπαλλήλων και για την επόμενη τριετία.

-       Κωδικοποιούνται και βελτιώνονται οι όροι χορήγησης της ετήσιας κανονικής άδειας.

-       Βελτιώνονται οι όροι χορήγησης ειδικών αδειών, που πλέον δεν θα έχουν ώς προϋπόθεση χορήγησής τους  την προηγούμενη εξάντληση της κανονικής άδειας (οι 2 πρόσθετες ημέρες της άδειας σχολικής παρακολούθησης και οι άδειες για εργαζόμενους, γονείς ή συζύγους ΑΜΕΑ).

-       Χορηγείται άδεια (επτά) 7 εργασίμων ημερών με αποδοχές στις εργαζόμενες  που  υποβάλλονται σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Παράλληλα, καταβάλλονται από τις επιχειρήσεις του κλάδου χίλια 1.000 ευρώ για κάθε προσπάθεια Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ανά εργαζόμενη και μέχρι τέσσερις προσπάθειες.

-       Σε περίπτωση αποδεδειγμένης νοσηλείας τέκνου, οι έξι (6) πρώτες εργάσιμες ημέρες της άδειας του άρθρου 44 του Ν. 4808/2021 χορηγούνται με αποδοχές και οι υπόλοιπες είκοσι τέσσερεις (24) χωρίς αποδοχές. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης νοσηλείας συζύγου χορηγείται άδεια μέχρι έξι (6) εργασίμων ημερών με αποδοχές.

-       Διασφαλίζονται οι παροχές για τις κατασκηνώσεις

-       Διατηρούνται οι ενισχύσεις για ερευνητικές και επιμορφωτικές δραστηριότητες, καθώς και οι ενισχύσεις για τις πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες που απευθύνονται στους εργαζόμενους του κλάδου.

-       Ρυθμίζεται η κωδικοποίηση των ισχυουσών διατάξεων των κλαδικών Σ.Σ.Ε., που ανέκυψε με τον ν. 4808/21, χωρίς αμφισβήτηση υφιστάμενων εργασιακών δικαιωμάτων και της ακροτελεύτιας διάταξης της Σ.Σ.Ε. του κλάδου.   


3

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Σε μια εποχή έντονης αβεβαιότητας, αστάθειας, αμφισβήτησης και απαξίωσης του συνδικαλιστικού κινήματος και των εργασιακών δικαιωμάτων.

Σε μια εποχή που οι θεσμοί συλλογικής διαπραγμάτευσης και οι Κλαδικές Σ.Σ.Ε. αμφισβητούνται και είναι πολλαπλώς ναρκοθετημένοι.

Σε μια εποχή που απομένουν ελάχιστες κλαδικές Σ.Σ.Ε. στη χώρα, ενω οι προκλήσεις της ψηφιακής Τραπεζικής και οι ανάγκες θεσμικής και συλλογικής προστασίας των συναδέλφων μας πολλαπλασιάζονται, η ΟΤΟΕ, μέσα από συστηματικές, τεκμηριωμένες και αποτελεσματικές διαπραγματεύσεις κατάφερε και πέτυχε:

  • Να προασπίσειαποφασιστικά τον θεσμό των κλαδικών Σ.Σ.Ε., έτσι ώστε να έχουν οι εργαζόμενοι μια ικανοποιητική και αξιοπρεπή Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
  • Να διασφαλίσειπλήρως όλες τις προηγούμενες ρυθμίσεις για τα μισθολογικά και θεσμικά  δικαιώματα των συναδέλφων,  παρέχοντάς τους ασφάλεια και προοπτική για την επόμενη τριετία.
  • Να διαμορφώσειμια νέα Σ.Σ.Ε. - σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες της νέας εποχής.  Μια Σ.Σ.Ε. – εφαλτήριο για νέες εργασιακές κατακτήσεις σε επιχειρησιακό επίπεδο.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Η νέα 3ετής Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στέλνει ισχυρό θεσμικό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις.

Μήνυμα αισιοδοξίας, αυτοπεποίθησης και προοπτικής με ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις.

Η ΟΤΟΕ συνεχίζει την παράδοση των θεσμικών κατακτήσεων του κλάδου διευρύνοντας με την νέα 3ετή Κλαδική ΣΣΕ τα εργασιακά δικαιώματα όλων των τραπεζοϋπαλλήλων, θεσμοθετώντας, ταυτόχρονα, νέα σύγχρονα δικαιώματα.

Με τη νέα Κλαδική ΣΣΕ προσθέτουμε ένα ακόμα ισχυρό, θεσμικό, σταθερό θεμέλιο για να νοιώθουν περισσότερη ασφάλεια, προστασία και προοπτική όλοι οι συνάδελφοι - εργαζόμενοι στον κλάδο.

Η υπεράσπιση των δικαιωμάτων και των ΣΣΕ σε κάθε εργασιακό χώρο, αποτελεί αυτονόητη υποχρέωση και καθήκον της ΟΤΟΕ, των Συλλόγων και όλων των εργαζομένων.

Η ΟΤΟΕ μαζί με όλους τους εργαζόμενους θα συνεχίσει τον αγώνα για τη βελτίωση και προστασία των δικαιωμάτων, την υπεράσπιση του θεσμού των ΣΣΕ, των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, την προστασία του εισοδήματός μας από την ακρίβεια που σήμερα αναδεικνύεται ως κυρίαρχο και ευρύτερο πολιτικό ζήτημα και αποτελεί απαίτηση της ελληνικής κοινωνίας και όλων των εργαζομένων.

Με  συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                 Γιωργοσ μοτσιοσ                          ανδρεασ καλλιρησ  

Συμπλήρωσε την αίτηση εγγραφής στο Σύλλογό μας.

Δυνάμωσε την προσπάθειά μας.

Go to top