Αναζητήστε

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 23

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΑΓΩΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΕΤΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΝΟΜΟ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με το εργασιακό νομοσχέδιο που ψήφισε η Κυβέρνηση για την κατάργηση του άρθρου 4 της ΠΥΣ 6/12, σας ενημερώνουμε ότι:

  1. Για όσους τραπεζοϋπάλληλους προσλήφθηκαν μετά τις 14-2-2012 ο χρόνος υπηρεσίας για την αλλαγή κλιμάκιου και τον υπολογισμό του επιδόματος πολυετίας βάση των κλαδικών Σ.Σ.Ε. ξεκινά από την 1-1-2024, οπότε την 1-1-2025 θα μεταβούν στον αμέσως ανώτερο βασικό μισθό (κλιμάκιο του ενιαίου μισθολογίου). Παράλληλα οι τράπεζες οφείλουν να καταβάλλουν το επίδομα πολυετίας προσαυξημένο κατά 1,85% επί του νέου βασικού μισθού. Επιπλέον, τα ποσοστιαία επιδόματα (σπουδών, οικογενειακά κ.λπ.) θα υπολογιστούν κατά περίπτωση στον νέο ανώτερο βασικό μισθό (κλιμάκιο ενιαίου μισθολογίου).
  2. Όσοι τραπεζοϋπάλληλοι είχαν προσληφθεί πριν τις 14-2-2012 και είχαν υπόλοιπα μηνών υπηρεσίας/προϋπηρεσίας μέχρι τις 14-2-2012, από 1.1.2024 θα συνεχίσουν να συμπληρώνουν τον χρόνο (μήνες) υπηρεσίας/προϋπηρεσίας τους. Μόλις συμπληρώσουν τους 12 μήνες, θα ισχύουν και για αυτούς όσα αναλυτικά αναφέρονται παραπάνω (αλλαγή κλιμακίου, αύξηση επιδόματος πολυετίας, επανυπολογισμός ποσοστιαίων επιδομάτων στο νέο βασικό μισθό).

Ο νέος εργασιακός νόμος προβλέπει, ότι ποσά που προκύπτουν από τις παραπάνω αυξήσεις, συμψηφίζονται με υπέρτερες καταβαλλόμενες τακτικές αποδοχές. Εννοείται, όμως, ότι συμψηφισμός δεν γίνεται με αποδοχές για τις οποίες προβλέπεται μη συμψηφισμός με βάση διατάξεις επιχειρησιακών Σ.Σ.Ε., ατομικών συμβάσεων κ.λπ.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Κατά πάγια θέση της η ΟΤΟΕ συνεχίζει να διεκδικεί την πλήρη κατάργηση όλων των διατάξεων της ΠΥΣ 6/12, καθώς αυτές αποτελούσαν τότε «έκτακτες ρυθμίσεις προσωρινού χαρακτήρα» ενώ δεν υφίστανται σήμερα, πλέον, οι αντίστοιχες συνθήκες.

Στο πλαίσιο αυτό, τονίζουμε ότι η απώλεια αναδρομικότητας 12 ολόκληρων ετών οδηγεί σε μισθολογική ισοπέδωση και σε απαράδεκτη απώλεια εισοδήματος για τους συναδέλφους μας.

Σε κάθε περίπτωση η ΟΤΟΕ θα αντιταχθεί σε οποιαδήποτε προσπάθεια αναίρεσης της εδώ και καιρό επιβαλλόμενης κατάργησης του άρθρου 4 της ΠΥΣ 6/12 από παρεμβάσεις είτε της Κυβέρνησης, είτε των εργοδοτών, που θα πλήττουν τα συμφέροντα όλων των συναδέλφων μας.

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΤΣΙΟΣ          ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΛΙΡΗΣ

Συμπλήρωσε την αίτηση εγγραφής στο Σύλλογό μας.

Δυνάμωσε την προσπάθειά μας.

Go to top