Αναζητήστε

Επισυνάπτουμε σημερινή ανακοίνωση της ΟΤΟΕ για δικαίωση από το Συμβούλιο Επικρατείας, η οποία ακυρώνει τις διατάξεις του Νόμου Κατρούγκαλουγια το Ασφαλιστικό, ως αντισυνταγματικές, έχοντας και ο Σύλλογός μας ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση.

 

Ανακοίνωση ΟΤΟΕ Νο 19

 

ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΤΟΕ

ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

που ακυρώνει διατάξεις του Νόμου Κατρούγκαλου

για το Ασφαλιστικό

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (1889-1891/2019), που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα, με τις οποίες ακυρώνονται ως αντισυνταγματικές διατάξεις του Νόμου Κατρούγκαλου για το ασφαλιστικό, αποτελούν δικαίωση του αγώνα της ΟΤΟΕ και των Συλλόγων μελών της, αλλά και των συνταξιουχικών οργανώσεων του κλάδου, που έδωσαν από την πρώτη στιγμή μάχη για την υπεράσπιση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων όλων μας.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας δέχθηκε τα επιχειρήματα της ΟΤΟΕ, όπως τεκμηριώθηκαν και αναλύθηκαν από το νομικό της επιτελείο, με τα οποία έγινε ξεκάθαρη η αντισυνταγματική παραβίαση των ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων από τον Νόμο της προηγούμενης Κυβέρνησης.

Συγκεκριμένα, με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, που αφορούν στον Νόμο Κατρούγκαλου, κρίθηκε ότι:

  1. 1.Παραβιάζεται κατά τον υπολογισμό των κύριων συντάξεων και τον επανυπολογισμό των παλαιών, η αρχή της ανταποδοτικότητας και της αναλογικότητας, καθώς τα ποσοστά αναπλήρωσης των συντάξεων είναι ιδιαίτερα χαμηλά και δυσανάλογα:

α) προς τις αποδοχές των ασφαλισμένων συνταξιούχων (συντάξεις που λαμβάνουν) και

β) προς τις καταβληθείσες εισφορές.

  1. 2.Παραβιάζεται η αρχή της ισότητας, γιατί η συνταξιοδοτική παροχή δίνει σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό αναπλήρωσης σε πρόσωπα που έχουν ίδιο ή μικρότερο χρόνο ασφάλισης (με μικρότερες αποδοχές και συντάξιμο μισθό) από πρόσωπα που έχουν μεγαλύτερο μέσο όρο αποδοχών ή συντάξιμο μισθό.
  1. 3.Ο επανυπολογισμός των καταβαλλόμενων επικουρικών συντάξεων και ο τρόπος υπολογισμού των νέων, είναι αντισυνταγματικός, λόγω έλλειψης εμπεριστατωμένης μελέτης, που οδήγησε (όπως δέχθηκε η απόφαση του ΣτΕ) σε δραματικές περικοπές των επικουρικών συντάξεων των τραπεζοϋπαλλήλων. Έτσι παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας, αλλά και τα συνταγματικά όρια του πυρήνα του κοινωνικοασφαλιστικού δικαιώματος, όπως αυτός έχει προσδιοριστεί από το ΣτΕ.


  1. 4.Το ύψος της κύριας σύνταξης για τον επανυπολογισμό της επικουρικής, δεν αποτελεί πρόσφορο κριτήριο, δεδομένου ότι και για τις δύο συντάξεις (κύρια & επικουρική) οι τραπεζοϋπάλληλοι έχουν καταβάλει υποχρεωτικά αυτοτελείς εισφορές και δεν είναι συνταγματικά ανεκτό να λαμβάνουν χαμηλότερη επικουρική σύνταξη από άλλους εργαζόμενους που έχουν καταβάλει εισφορές χαμηλότερου ύψους, επειδή λαμβάνεται υπόψη το όριο των €1.300 της κύριας σύνταξης.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Οι αποφάσεις του ΣτΕ έχουν στον πυρήνα τους, αλλά και στη βασική τους επιχειρηματολογία, τα στοιχεία που προσκομίσθηκαν και αναλύθηκαν από την ΟΤΟΕ και το νομικό της επιτελείο, τα οποία έγιναν δεκτά.

Με αυτή την έννοια θεωρούμε, ότι είναι μία σημαντική νίκη του κλάδου των τραπεζοϋπαλλήλων που δεν ανήκει μόνο σε εμάς, αλλά έχει ευρύτερα συνδικαλιστικά, νομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, που αφορούν συνολικότερα στην ελληνική κοινωνία και στα δικαιώματα των ανθρώπων της εργασίας, μετά την ολοκλήρωση του εργασιακού τους βίου.

Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι γι’ αυτό, αλλά δεν θριαμβολογούμε.

Έγινε ήδη ένα μεγάλο και σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση δικαίωσης των προσπαθειών του κλάδου μας, αλλά ο αγώνας συνεχίζεται σε όλα τα επίπεδα, συνδικαλιστικό, πολιτικό και νομικό, για την πλήρη αποκατάσταση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των συναδέλφων μας, που έχουν πληγεί βάναυσα τα τελευταία χρόνια.

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

       ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΚΟΣ             ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Συμπλήρωσε την αίτηση εγγραφής στο Σύλλογό μας.

Δυνάμωσε την προσπάθειά μας.

Go to top