Αναζητήστε

ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ–ΟΤΟΕ–ΣΕΤΠ!

 

Η ΟΤΟΕ καλεί την Τράπεζα

να ολοκληρώσει την εφαρμογή της

για τους εργαζόμενους του RBU,

χωρίς παραπέρα καθυστερήσεις

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου συνεδρίασε η Εκτελεστική Γραμματεία της ΟΤΟΕ με θέμα την εφαρμογή της συμφωνίας ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΟΤΟΕ – ΣΕΤΠ για τους εργαζόμενους του RBU. Εξετάστηκαν, ειδικότερα, οι σοβαρές καθυστερήσεις τοποθέτησής τους σε νέα θέση, με βάση τα οριζόμενα στον Οργανισμό Προσωπικού της Τράπεζας, όπως προβλέπει η Συμφωνία.

Με την έναρξη της συνεδρίασης, τονίστηκε ότι η ΟΤΟΕ δεν θα αποδεχτεί καμία παραβίαση της Συμφωνίας. Αυτό ισχύει για όσους πήγαν στην AFS αλλά και για όσους έμειναν στην Τράπεζα.

Η συμφωνία αυτή έχει κομβική σημασία για τον κλάδο. Άλλωστε οι σχεδιασμοί της ΟΤΟΕ δεν γίνονται κοντόφθαλμα, ούτε για λόγους εντυπωσιασμού.

Γίνονται με πλήρη επίγνωση των εξελίξεων, του θεσμοθετημένου νομικού πλαισίου που διευκόλυνε τις αντίστοιχες επιχειρηματικές κινήσεις, αλλά και με το βλέμμα στο μέλλον, στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι εργαζόμενοι και ο κλάδος, στο σύνολό του.

Στη συνέχεια, έγινε ενημέρωση για τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε η Ομοσπονδία όσον αφορά τους εργαζόμενους που πήγαν στην AFS, ώστε να διασφαλιστεί η παραμονή τους στον κλάδο.

Συγκεκριμένα:

èιδρύθηκε επιχειρησιακό σωματείο, που θα ενταχθεί στη δύναμη της ΟΤΟΕ.

èστις συναντήσεις της ΟΤΟΕ με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο τηςAFS κ. Γεωργακόπουλο ζητήθηκε και πάρθηκε δέσμευση ότι θα διασφαλιστεί ενιαίο εργασιακό καθεστώς για τους εργαζόμενους στην εταιρεία αυτή, μεταξύ των οποίων θα είναι και εργαζόμενοι από την PDS, οι οποίοι θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου. Αυτό θα είναι σε κάθε περίπτωση καθεστώς τραπεζοϋπαλλήλων. Όλοι οι εργαζόμενοι θα υπάγονται στις κλαδικές ΣΣΕ ΟΤΟΕ - Τραπεζών σήμερα και στο μέλλον.

Όσον αφορά για τους εργαζόμενους που επέλεξαν να μείνουν στην Τράπεζα Πειραιώς, έγινε ενημέρωση από τους Προέδρους όλων των Συλλόγων που δραστηριοποιούνται στην Τράπεζα, μετά τη συνάντηση που είχαν με τη Διοίκηση της Τράπεζας.

Από την πλευρά τους οι Πρόεδροι των Συλλόγων, συνέκλιναν στις εκτιμήσεις τους για τις μεγάλες καθυστερήσεις υλοποίησης του δεύτερου σκέλους της συμφωνίας, με τις τοποθετήσεις να γίνονται «με το σταγονόμετρο», προκαλώντας σοβαρά προβλήματα και συνεχή αβεβαιότητα για 350 εργαζόμενους στο RBU. Οι εργαζόμενοι αυτοί παραμένουν για 5η εβδομάδα σε αναγκαστική άδεια μετ’ αποδοχών, χωρίς να έχουν ακόμα τοποθετηθεί σε νέα θέση στην Τράπεζα.

èè

Κατά τη συζήτηση επισημάνθηκε από την Ε.Γ. της ΟΤΟΕ:

v  H στρατηγική σημασία της συμφωνίας στο σύνολό της για ολόκληρο τον κλάδο και η ανάγκη διαφύλαξης του κύρους και του συνόλου των όρων της.

v  Ότι η ΟΤΟΕ δεν πρόκειται να κάνει ούτε βήμα πίσω από τη συμφωνία. Μια συμφωνία-σταθμό για τον κλάδο, η οποία χτίστηκε με συστηματική προεργασία και τεκμηρίωση, με απόλυτο αίσθημα ευθύνης απέναντι στις αγωνίες και στο μέλλον των συναδέλφων.

v  Ότι σε αντίθεση με τις θέσεις της ΟΤΟΕ για διαχείριση των κόκκινων δανείων, είτε εντός Τραπεζών, είτε σε μια ενιαία bad Bank, προωθήθηκε η διαχείριση των κόκκινων δανείων από ανεξάρτητες εταιρείες του κλάδου. Με τον τρόπο αυτό διαμορφώνεται ένα νέο περιβάλλον στον κλάδο.

v  Ότι με βάση τα παραπάνω, η συμφωνία ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΟΤΟΕ - ΣΕΤΠ αποτελεί πρότυπο προστασίας των εργασιακών δικαιωμάτων και διατήρησης της τραπεζοϋπαλληλικής ιδιότητας, για ανάλογες κινήσεις στο μέλλον.

v   Η συντεταγμένη βούληση όλων των μελών της Ε.Γ. να ξεπεραστούν κάθε είδους κωλυσιεργίες και καθυστερήσεις και να τοποθετηθούν οι συνάδελφοι το ταχύτερο σε νέες θέσεις.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Η Ε.Γ. της ΟΤΟΕ, με απόφασή της, καλεί τη Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να ολοκληρώσει την υλοποίηση της Συμφωνίας, στο σύνολο των όρων της, χωρίς άλλες καθυστερήσεις.

Παράλληλα, η ΟΤΟΕ μαζί με τους Συλλόγους, που δραστηριοποιούνται στη Τράπεζα Πειραιώς, θα αναλάβουν πρωτοβουλίες με βάση την απόφαση, που οφείλουν να διαμορφώσουν από κοινού όλοι οι Σύλλογοι και με στόχο την πιστή τήρηση της συμφωνίας ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΟΤΟΕ – ΣΕΤΠ.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

    ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΚΟΣ       ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Συμπλήρωσε την αίτηση εγγραφής στο Σύλλογό μας.

Δυνάμωσε την προσπάθειά μας.

Go to top