Αναζητήστε

Παραθέτουμε σχετικά, την ανακοίνωση Νο 35 της ΟΤΟΕ, όπως εκδόθηκε σήμερα:

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟ 35

Αθήνα, 10 Μαρτίου 2020

Η ΟΤΟΕ καλεί τις Τράπεζες

να λάβουν μέτρα προστασίας

της υγείας των εργαζομένων και της πελατείας

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

            Σε μια δύσκολη συγκυρία για την κοινωνία και την οικονομία, εξαιτίας της εξάπλωσης του ιού Covid-19, είναι επιτακτική η προστασία της δημόσιας υγείας και ειδικά σε ό,τι αφορά στις Τράπεζες, η προστασία της υγείας των εργαζομένων και της συναλλασσόμενης με αυτές πελατείας.

            Ήδη η ΟΤΟΕ παρενέβη με επιστολή της στον ΕΟΔΥ ζητώντας από την Πολιτεία τη λήψη μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων και των πελατών.

Με δεδομένες τις πρόσφατες ανακοινώσεις (9-3-2020) του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τις ρυθμίσεις ωραρίου και για τη δυνατότητα εφαρμογής σχημάτων εξ αποστάσεως εργασίας, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό, καθώς και για την ανάγκη διευκόλυνσης των εργαζομένων, καλούμε τις Τράπεζες να αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στους εργαζόμενους. Να λάβουν, δηλαδή, τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης για την προστασία των εργαζομένων στο δίκτυο και στις κεντρικές υπηρεσίες τους, καθώς και για την προστασία του συναλλασσόμενου κοινού.

Σε ότι αφορά στις θεσμικές ρυθμίσεις και στα μέτρα που προτίθενται να λάβουν σχετικά με τις εναλλακτικές μορφές εργασίας από απόσταση καθώς και για την αναγκαία διευκόλυνση εργαζόμενων που έχουν τη φροντίδα παιδιών, ηλικιωμένων ή γενικότερα ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, τονίζουμε ότι τα όποια μέτρα ληφθούν προς αυτή την κατεύθυνση έχουν εκ των πραγμάτων έκτακτο και προσωρινό χαρακτήρα και δεν επιτρέπεται να παραβιάζουν τα δικαιώματα των εργαζομένων, όπως αυτά απορρέουν από την υφιστάμενη νομοθεσία και τις ΣΣΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, τόσο η Ομοσπονδία μας, όσο και οι Σύλλογοι μέλη μας είναι στη διάθεση της Πολιτείας και των Τραπεζών για τη συζήτηση και την τυχόν αναγκαία εξειδίκευση των αντίστοιχων σχεδιασμών προστασίας των εργαζομένων και της δημόσιας υγείας.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

           ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΚΟΣ               ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

Συμπλήρωσε την αίτηση εγγραφής στο Σύλλογό μας.

Δυνάμωσε την προσπάθειά μας.

Go to top