Αναζητήστε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟ 39

Αθήνα, 30 Απριλίου 2020

Προτάσεις μέτρων της ΟΤΟΕ

για την μετάβαση στην επόμενη μέρα

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Η επόμενη μέρα του lockdown, με τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων στην κυκλοφορία του πληθυσμού και στην οικονομική δραστηριότητα, απαιτεί τη σχεδιασμένη ανάλογη προσαρμογή των Τραπεζών στη νέα κατάσταση. Μια κατάσταση αναμφίβολα πιο απαιτητική, στο μέτρο που πρώτιστη προτεραιότητα όλων μας παραμένει η προστασία της υγείας τόσο των εργαζόμενων, όσο και της πελατείας.

Η χαλάρωση και προοπτικά η καθολική άρση των περιοριστικών μέτρων δεν επιτρέπει σε καμιά περίπτωση χαλάρωση των μέτρων προστασίας για τους εργαζόμενους και την πελατεία, ούτε επιδέχεται την παραμικρή αμέλεια ή απρόσεκτη συμπεριφορά στην τήρηση των μέτρων πρόληψης και προστασίας και των συστάσεων των ειδικών.

Το αντίθετο, μάλιστα! Οφείλουμε όλοι και πρώτα από όλους οι εργοδότες μας, να τηρήσουμε τους κανόνες, να διασφαλίσουμε ασφαλείς και κατάλληλες εργασιακές συνθήκες και να συνεχίσουμε την υπεύθυνη στάση που μέχρι τώρα επιδείξαμε για την αντιμετώπιση της πανδημίας.  

Με αυτά τα δεδομένα, η Ομοσπονδία μας επανέρχεται στο θέμα των αναγκαίων μέτρων προφύλαξης και προστασίας της υγείας στους χώρους εργασίας του κλάδου μας, με συγκεκριμένες προτάσεις και συστάσεις.

Τις παρακάτω αναλυτικές προτάσεις απέστειλε η ΟΤΟΕ με ειδική επιστολή στις Διοικήσεις όλων των Τραπεζών και στις Εταιρείες Διαχείρισης Κόκκινων Δανείων.

______________________________________

 

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ  ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 1. Η χρήση μάσκας προσώπου και όπου χρειάζεται γαντιών, η επιμελής τήρηση των μέτρων ατομικής υγιεινής με συχνό και προσεκτικό πλύσιμο των χεριών ή/και η χρήση αντισηπτικού, η αποφυγή κάθε συνωστισμού και η τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας στους χώρους εργασίας, παραμένουν ο βασικός τρόπος για την ατομική προστασία εργαζομένων και πελατών στις Τράπεζες.
 2. Σε μόνιμη βάση διατίθενται στους χώρους εργασίας εγκεκριμένη μάσκα προστασίας προσώπου και σετ γαντιών μιας χρήσης για τον κάθε εργαζόμενο και για κάθε ημέρα.

Επιπλέον διατίθεται, σε μόνιμη βάση,  αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών με 70% περιεκτικότητας σε αιθυλική αλκοόλη, σε όλους τους  χώρους εργασίας, στα υποκαταστήματα, σε κάθε όροφο των κεντρικών υπηρεσιών, στις θέσεις άμεσης επαφής με το  κοινό, στους κοινόχρηστους χώρους, στις αίθουσες συσκέψεων κ.λπ.

 1. Για όσους δεν είναι ήδη εξοικειωμένοι με την ασφαλή χρήση των μέσων προστασίας, επιβάλλεται να διακινηθούν οδηγίες από τον Ιατρό εργασίας σε όλους τους εργαζόμενους.  
 2. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα για τη λοίμωξη από τον Covid-19, τα άτομα οποιασδήποτε ηλικίας με χρόνια υποκείμενα νοσήματα (π.χ. χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, κακοήθειες, σακχαρώδη διαβήτη, καρδιοαγγειακά νοσήματα, υπερτασικοί κ.λπ.), ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες για εμφάνι­ση σοβαρής νόσου και επιπλοκών. Για τις παραπάνω κατηγορίες εργαζόμενων όπως και τις εγκύους, πρέπει να ζητηθεί η άποψη των αρμοδίων υγειονομικών αρχών και να δοθούν κατάλληλες οδηγίες από τις Διοικήσεις των Τραπεζών ώστε να προστατεύονται οι συνάδελφοι μας με τη δέουσα επιμέλεια.
 3.       Πρέπει να επιτυγχάνεται ο κατάλληλος εξαερισμός των χώρων εργασίας και να διασφαλίζονται τακτικές απολυμάνσεις και επιμελής καθαρισμός των χώρων, των επιφανειών και του εξοπλισμού εργασίας, καθώς και όλων των κοινόχρηστων χώρων.
 4. Ελαχιστοποιείται η διακίνηση εντύπων και εγγράφων εντός του χώρου εργασίας. Τα κείμενα διακινούνται κυρίως σε ηλεκτρονική μορφή.
 5. Γίνονται περιοδικά εξετάσεις ελέγχου νόσησης του προσωπικού από τον Covid-19, με την απαρέγκλιτη τήρηση όλων των πρωτοκόλλων.
 6. Διασφαλίζονται τακτικές επισκέψεις του ιατρού εργασίας της Τράπεζας στους χώρους εργασίας των κεντρικών υπηρεσιών και του δικτύου. Στόχος η παρακολούθηση της υγείας και της εφαρμογής των μέτρων προστασίας, η διαχείριση τυχόν ύποπτων κρουσμάτων, εφόσον υπάρχουν, με την κατάλληλη διαδικασία σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών και με αυστηρή τήρηση των πρωτοκόλλων.
 7. Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια ή οι συσκέψεις μεταξύ ομάδων εργαζομένων ή/και στελεχών συνιστάται να γίνονται με χρήση τηλεδιασκέψεων, πάντοτε εντός του ωραρίου εργασίας.

Α. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

 1. Να τηρούνται οι κατάλληλες αποστάσεις ασφάλειας μεταξύ των γραφείων των υπαλλήλων για την προστασία των εργαζόμενων, ενώ κρίνεται αναγκαία η τοποθέτηση προστατευτικής κατασκευής πλεξιγκλάς πέρα από το χώρο των ταμείων και σε όλα τα γραφεία των υποκαταστημάτων που έχουν συναλλαγή με την πελατεία .
 2.       Εξακολουθεί να τηρείται ο περιορισμός του αριθμού  των πελατών που θα βρίσκονται ταυτόχρονα στο κατάστημα, ένας πελάτης ανά 10τμ επιφάνειας, λαμβάνοντας υπόψη τόσο το μέγεθος του χώρου όσο και τον αριθμό του απασχολούμενου προσωπικού και  πάντα τηρώντας τις ενδεδειγμένες αποστάσεις που τόσο στα γκισέ, όσο και στα γραφεία εξυπηρέτησης της πελατείας (άνω των 2 μέτρων). Συνιστάται η τοποθέτηση γραμμών σήμανσης για τα σημεία αναμονής της πελατείας.
 1.       Ενισχύεται ο απαραίτητος καθημερινός και επιμελής καθαρισμός των χώρων εργασίαςκαι των κοινόχρηστων χώρων (τουαλέτες κλπ) μετά τη λήξη του ωραρίου συναλλαγών με κατάλληλα εγκεκριμένα προϊόντα για καθημερινή απολύμανση του χώρου.
 2. 4.Συνεχίζεται, όπου υπάρχει, ή εφαρμόζεται σύστημα  ραντεβού προσέλευσης της πελατείας στο κάθε κατάστημα, ώστε να μπορεί να είναι διαχειρίσιμη η πραγματική χωρητικότητα  ατόμων στα υποκαταστήματα (ένα άτομο ανά 10τμ ή το μέγιστο ένας πελάτης ανά εργαζόμενο) και να εξυπηρετείται καλύτερα ο πελάτης, χωρίς αναμονή.  

Β. ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 1.        Αναδιοργάνωση των γραφείων και των χώρων εργασίας ώστε να τηρείται η απαραίτητη απόσταση ασφαλείας μεταξύ των θέσεων εργασίας στις οποίες απασχολείται  το προσωπικό (ένα άτομο ανά 10τμ).
 2.        Η χρήση ανελκυστήρων καλό είναι να αποφεύγεται. Σε κάθε περίπτωση, οφείλουν να εφαρμόζονται κανόνες που να αποσαφηνίζουν τη χωρητικότητα και τη χρήση τους. (λ.χ. 1 άτομο ανά διαδρομή εάν η καμπίνα είναι μικρότερη από 4τ.μ).

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Υπεύθυνος για την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας είναι, σύμφωνα με τον νόμο, ο εκάστοτε εργοδότης.

Πέρα από την αυτονόητα επιβαλλόμενη, σήμερα περισσότερο από ποτέ, ανάληψη των ευθυνών τους, χρειάζεται και όλοι μας να επαγρυπνούμε, επιδεικνύοντας την αναγκαία εγρήγορση και κοινωνική ευθύνη που αρμόζει για την προστασία της υγείας, της δικής μας, της πελατείας και γενικότερα των συνανθρώπων μας.

Για οποιοδήποτε άλλο πρόσθετο μέτρο αλλά και για να διευκολυνθεί η αποσυμφόρηση στους χώρους εργασίας, η ΟΤΟΕ θα υποβάλει τις προτάσεις της και θα τις συζητήσει με τις Διοικήσεις των Τραπεζών.

Η προστασία της υγείας των εργαζόμενων και του συναλλασσόμενου κοινού

ενόψει της σταδιακής επανόδου της οικονομικής δραστηριότητας

είναι για όλους μας ύψιστη ευθύνη και ζήτημα ζωής

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                    ΣταΥρος ΚΟΥΚΟΣ               αχιλλεασ μυλωνοπουλοσ

Συμπλήρωσε την αίτηση εγγραφής στο Σύλλογό μας.

Δυνάμωσε την προσπάθειά μας.

Go to top