Αναζητήστε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟ 42

Αθήνα,  17 Ιουνίου 2020

Η ΟΤΟΕ στο πλευρό των συναδέλφων

για την προστασία της υγείας

και των εργασιακών δικαιωμάτων

Για το τ. ΤΑΥΤΕΚΩ:

Δώσαμε λύσεις – δεν θα ανεχθούμε

υπονόμευση δικαιωμάτων και παροχών!

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

 

Τη Δευτέρα 15/6/2020 συνεδρίασε με τηλεδιασκεψη η Εκτελεστική Γραμματεία της ΟΤΟΕ με ειδικό θέμα τις εξελίξεις στο θέμα του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ και την αυτονόητη διασφάλιση των παροχών σε χρήμα για όλους τους συναδέλφους του κλάδου που καλύπτονται από αυτό.    

Σχετικά με τη λειτουργία και τη δράση της Ομοσπονδίας στις ιδιαίτερες συνθήκες της πανδημίας, στην αρχή και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε αναφορά εκτός ημερησίας διάταξης:

 • στη μεγάλη συνεισφορά των τραπεζοϋπαλλήλων, που μαζί με τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και πολλές κατηγορίες εργαζομένων που έμεναν μέχρι τότε στην αφάνεια βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή για να διασφαλίσουν στους συμπολίτες μας την καταβολή μισθών και συντάξεων και την απαραίτητη ομαλότητα στις συναλλαγές και τις αγορές τους στα καταστήματα του δικτύου αλλά και  .  Η ΟΤΟΕ πρόβαλε θετικά και με κάθε τρόπο αυτή τη συνεισφορά.  
 • στις σημαντικές παρεμβάσεις της ΟΤΟΕ στους αρμόδιους φορείς και στις Τράπεζες για την προστασία της υγείας των Τραπεζοϋπαλλήλων και του συναλλασσόμενου κοινού με κατάλληλα μέτρα στα καταστήματα δικτύου και στις υπηρεσίες της Διοίκησης, κάτι που ήταν και παραμένει αυτονόητη προτεραιότητα για το σ.κ. του κλάδου τόσο κατά τη διάρκεια των μέτρων εγκλεισμού, αλλά και όσο η πανδημία συνεχίζει να αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.Οι παρεμβάσεις και οι τεκμηριωμένες προτάσεις της ΟΤΟΕ έδωσαν λύσεις μέσα σε πρωτοφανείς συνθήκες λειτουργίας των Τραπεζών, κάτι που τελικά αναγνωρίστηκε και από τις ίδιες τις Τράπεζες.
 • στις συνεχείς παρεμβάσεις της ΟΤΟΕ στο Υπουργείο Εργασίας και στις Τράπεζες καθόλη αυτή την περίοδο, σε συντονισμό με τους Συλλόγους-μέλη της, για θέματα αδειών ειδικού σκοπού και προάσπισης εργασιακών δικαιωμάτων, με επίκεντρο την αποτροπή μέτρων σε βάρος των εργαζόμενων του κλάδου.
 • στη συστηματική-καθημερινή ενημέρωση Συλλόγων ή και μεμονωμένων συναδέλφων για τα νέα θεσμικά δεδομένα και τα δικαιώματά τους στις πρωτόγνωρες  συνθήκες της πανδημίας.
 • στις τρέχουσες προκλήσεις για το χ/π σύστημα, τα κόκκινα δάνεια, την ψηφιοποίηση και το μέλλον της εργασίας στον κλάδο, δεδομένου ότι η πανδημία λειτούργησε ώς επιταχυντής για προβλήματα που και παλαιότερες επεξεργασίες της ΟΤΟΕ είχαν αναδείξει και που σήμερα γίνονται επίκαιρες όσο ποτέ πριν.
 • στη συνέχιση, ακόμα και σε περιβάλλον υψηλής αβεβαιότητας για τις εξελίξεις στην οικονομία, της συγκέντρωσης και της συστηματικής αξιοποίησης των νέων δεδομένων, των εγχώριων και των διεθνών εμπειριών στον κλάδο. Ακόμα και σε συνθήκες εγκλεισμού οι Γραμματείες Χρηματοπιστωτικού Συστήματος, Εργασιακών Σχέσεων και Νέων, με την υποστήριξη των νομικών και επιστημονικών Συμβούλων της ΟΤΟΕ, διένειμαν ενημερωτικά σημειώματα και υποστηρικτικό υλικό και έκαναν αλλεπάλληλες συνεδριάσεις με τηλεδιάσκεψη και με μεγάλη συμμετοχή εκπροσώπων των Συλλόγων. Κατάφεραν έτσι να καταγράψουν και να συζητήσουν τρέχοντα προβλήματα στους επιμέρους εργασιακούς χώρους, καθώς και τα νέα εργασιακά ζητήματα και τις εξελίξεις στον κλάδο που έθεσαν ή επιτάχυναν οι ειδικές συνθήκες της πανδημίας.

Πάγιος στόχος μας ήταν και παραμένει  αφ’ ενός να στηριχθούν οι τρέχουσες παρεμβάσεις των Συλλόγων στο χώρο τους και να αντιμετωπιστούν συγκροτημένα, αντι απλά να καταγγελθούν, σύνθετα προβλήματα που για πρώτη φορά τέθηκαν σε τέτοια έκταση στον κλάδο και στη χώρα, αφ’ ετέρου να διαμορφωθούν θέσεις, προτάσεις και παρεμβάσεις της ΟΤΟΕ στον κατάλληλο χρόνο, έτσι ώστε :

 • να μην επιτρέψουμε να ληφθούν αποφάσεις για θέματα που αφορούν τον κλάδο χωρίς να ερωτηθεί και να συμμετέχει με θέσεις και προτάσεις της η ΟΤΟΕ.
 • να αποτρέψουμε κάθε σχεδιασμό που με αφορμή την πανδημία θα ήθελε να περικόψει δικαιώματα, να νομιμοποιήσει και να μονιμοποιήσει παρεμβάσεις που έγιναν με την επίκληση των ειδικών συνθηκών της πανδημίας.
 • να προετοιμάσουμε συγκροτημένα την επόμενη μέρα για το σ.κ. μετά την πανδημία.
 • να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε πρόκληση σε οποιοδήποτε επίπεδο.

Για αυτά τα θέματα θα υπάρξουν κατάλληλα προετοιμασμένες ειδικές συνεδριάσεις των οργάνων της Ομοσπονδίας, με τον πιο πρόσφορο τρόπο.

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

 

Ειδικά για το θέμα του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ, έγινε διεξοδική ενημέρωση των μελών της Εκτελεστικής Γραμματείας για τις σχετικές ενέργειες και τις παρεμβάσεις της ΟΤΟΕ στο αρμόδιο Υπουργείο και στις Τράπεζες.

Σημειώθηκε, επίσης, ότι κατά τη διάρκεια των μέτρων εγκλεισμού υιοθετήθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας τα εμπεριστατωμένα επιχειρήματα της ΟΤΟΕ και διασφαλίστηκαν πλήρως και με  τον ν. 4680/2020 τα δικαιώματα στο τ. ΤΑΥΤΕΚΩ των τραπεζοϋπαλλήλων της Intrum  και της FPS, αλλά και όσων τραπεζοϋπαλλήλων απασχοληθούν στο μέλλον στις εταιρείες του ν. 4354/2015.

Κεντρικοί στόχοι της ΟΤΟΕ παραμένουν:

 • Η διασφάλιση των παροχών ασθένειας σε χρήμα, όπως αυτές καθορίζονται από τις καταστατικές διατάξεις του ΤΑΑΠΤΓΑΕ και του ΤΑΠΕΤΕ (επιδότηση ασθενείας, επίδομα συμπαράστασης, κατασκηνωτικό επίδομα, έξοδα κηδείας)
 • Η υλοποίηση της  από 4-5-2018  απόφασης του Γενικού Συμβουλίου της ΟΤΟΕ για τηνίδρυση νέου φορέα με τις Τράπεζες για την κάλυψη των παραπάνω παροχών σε χρήμα σύμφωνα με την Αναλογιστική Μελέτη που είχε εγκριθεί από το Υπουργείο Εργασίας  και με τα αντίστοιχα θεσμικά κείμενα,  της Κλαδικής ΣΣΕ και του Κανονισμού Παροχών,  που είχαν διαμορφωθεί και συμφωνηθεί από την Ομάδα Εργασίας ΟΤΟΕ - Τραπεζών. Ας σημειωθεί ότι από το Υπουργείο Εργασίας είχε ήδη δοθεί το πράσινο φως τόσο για την αποδέσμευση των επιπλέον εισφορών 1,90 % που καταβάλλονταν στον ΕΦΚΑ από τις Τράπεζες και τους ασφαλισμένους, όσο και για την ταυτόχρονη καταβολή τους στον νέο Φορέα.

Αντί όμως να υλοποιηθούν τα παραπάνω, ο ΕΦΚΑ με την υπ΄αριθμ.11/20.3.2020 εγκύκλιό του μειώνει και μάλιστα αναδρομικά από 1.1.2017 τις ασφαλιστικές εισφορές υγείας για παροχές σε χρήμα (0,25% εργοδότης 0,40 % ασφαλισμένους επί των πάσης φύσεως αποδοχών) ενώ με τις από 9-6-2020 και 14-5-2020 εγκυκλίους και αποφάσεις του Δ.Σ του αντίστοιχα τροποποιεί τη διαδικασία χορήγησης των επιδομάτων ασθενείας και του κατασκηνωτικού επιδόματος, παραβιάζοντας ουσιαστικά τη διάταξη του άρθρου 32 του ν.43872016 περί διατήρησης, μέχρι την έκδοση του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών του ΕΦΚΑ, των καταστατικών διατάξεων των Ταμείων των Τραπεζών. Ακόμα, η καταβολή του επιδόματος συμπαράστασης σημειώνει σημαντική καθυστέρηση, που  ματαιώνει το σκοπό της χορήγησής του.

Αφού εξέτασε διεξοδικά τις παραπάνω εξελίξεις, τους παράγοντες και τις συνθήκες που συνέβαλαν στη διαμόρφωσή τους, η Εκτελεστική Γραμματεία της ΟΤΟΕ αποφάσισε:

 1. Η ΟΤΟΕ να επαναφέρει αποφασιστικά στις Τράπεζες την πρόταςή της για ίδρυση Φορέαμε σκοπό τη χορήγηση στο προσωπικό των Τραπεζών που ασφαλίζεται στο τ.ΤΑΥΤΕΚΩ (τομείς ΤΑΑΠΤΓΑΕ και ΤΑΠΕΤΕ) παροχών σε χρήμαπρόσθετων και συμπληρωματικών,σε σχέση με εκείνες  που θα χορηγεί ο ΕΦΚΑ, έτσι ώστε οι παροχές αυτές να διασφαλιστούν στο σύνολό τους.Οι Τράπεζες είχαν συμμετάσχει στη μακρά και συστηματική από κοινού επεξεργασία όλων των θεσμικών κειμένων και των μελετών συγκρότησης του νέου φορέα, που αποφέρει οφέλη και στους τραπεζοϋπάλληλους και στις ίδιες, είχαν συμφωνήσει και στα επιμέρους καταστατικά κείμενα και στη συγκρότησή του. Δεν χωρεί, κατά συνέπεια, καμιά υπαναχώρηση εκ μέρους τους με στόχο μεμονωμένες «επιχειρησιακές διευθετήσεις». Οι Τράπεζες οφείλουν, επιτέλους, να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους!
 2. Να γίνουν επίσημες παρεμβάσεις της ΟΤΟΕ στο Υπουργείο Εργασίας και στον ΕΦΚΑ για να ανακληθούν οι εγκύκλιοι και οι αποφάσεις που παραβιάζουν τις καταστατικές διατάξεις  του τ.ΤΑΥΤΕΚΩ (τομέων ΤΑΑΠΤΓΑΕ -ΤΑΠΕΤΕ).

Αυτονόητος στόχος όλων μας, η προάσπιση των δικαιωμάτων και των παροχών απέναντι σε κάθε αυθαιρεσία ή απόπειρα  υπαναχώρησης από τα συμφωνημένα.

  

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣταΥρος ΚΟΥΚΟΣ               αχιλλεασ μυλωνοπουλοσ

Συμπλήρωσε την αίτηση εγγραφής στο Σύλλογό μας.

Δυνάμωσε την προσπάθειά μας.

Go to top