Αναζητήστε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 43

Αθήνα, 15 Ιουλίου 2020

Ειδική συνεδρίαση της ΟΤΟΕ για την τηλεργασία:

Η πανδημία να μην γίνει άλλοθι

για την υπονόμευση των εργασιακών δικαιωμάτων

____________________________________________________

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Την Τρίτη 14/7/2020 συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης η Εκτελεστική Γραμματεία της ΟΤΟΕ με ειδικό θέμα την τηλεργασία, τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν από την αναγκαστική λόγω πανδημίας εφαρμογή της στην Ε.Ε, στη χώρα και στον κλάδο, καθώς και τις προοπτικές που διαφαίνονται για το μέλλον, ενόψει και της επικείμενης, σύμφωνα με πληροφορίες, νομοθετικής πρωτοβουλίας της Κυβέρνησης για το θέμα.

Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, το νομοσχέδιο θα περιέχει διατάξεις μόνιμου χαρακτήρα, που υπερβαίνουν την περίοδο της πανδημίας, τροποποιούν και εν μέρει εξειδικεύουν το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την τηλεργασία.

Στη συνεδρίαση της Ε.Γ. έγιναν λεπτομερείς παρουσιάσεις σχετικά με:

 • τα σοβαρά προβλήματα διασφάλισης του ωραρίου και σύγχυσης χρόνων ιδιωτικής-εργασιακής ζωής.
 • τις συχνές αδυναμίες εξεύρεσης κατάλληλου χώρου εργασίας από το σπίτι
 • τις ελλείψεις εξοπλισμού και υποδομών,
 • τα προβλήματα εντατικοποίησης ή και απλήρωτης εργασίας,
 • τα προβλήματα τήρησης εργονομικών προδιαγραφών και ΥΑΕ.
 • ζητήματα τήρησης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για τις αποζημιώσεις κάθε κατηγορίας λειτουργικών δαπανών, που παράνομα μετακυλίστηκαν στον εργαζόμενο, όπως και της αποζημίωσης για τη διάθεση του ιδιωτικού του χώρου, όπως ήδη ρητά προβλέπεται από τον ν. 3846/2010.

Στη συνεδρίαση αναφέρθηκε ακόμα, ότι δεν νοείται περικοπή και ανατροπή δικαιωμάτων και μάλιστα με αξιοποίηση της πρωτοφανούς παγκόσμιας περιπέτειας της πανδημίας σε βάρος των εργαζομένων.

Όπως τονίστηκε, υπάρχουν περιθώριαμόνοσαφώςβελτιωτικώννομοθετικών παρεμβάσεων σε αυτό το πλαίσιο:

 • Με τη θέσπιση λ.χ. τουδικαιώματος ψηφιακής αποσύνδεσης (που σημαίνει υποχρέωση του εργοδότη και του προϊστάμενου να μην αξιώνουν από τον εργαζόμενο ή τηλεργαζόμενο να συνδέεται, να λαμβάνει ή να απαντά σε υπηρεσιακές κλήσεις και e-mailsεκτός ωραρίου εργασίας και εργάσιμων ημερών), όπως υπάρχει στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε και, στον κλάδο μας, στην ΕΤΕ.
 • Με τη θέσπιση συγκεκριμένου συστήματος καταγραφής του χρόνου εργασίας από απόσταση, σύμφωνα και με την Οδηγία 2003/88/EC, άρθρο 3, καθόσον είμαστε η μόνη χώρα Ε.Ε που δεν το διαθέτει.
 • Με τη θέσπιση βελτιωτικών ρυθμίσεων εξειδίκευσης του ισχύοντος πλαισίου όπως :
 • Διασφάλιση γνήσιας συναίνεσης του εργαζόμενου, με ανοικτό δικαίωμα υπαναχώρησης οποτεδήποτε, εφόσον δεν θεωρεί επωφελή την τηλεργασία, χωρίς συνέπειες ή βλαπτική μεταβολή.
 • Επαρκής καταγραφή και εποπτεία από το ΣΕΠΕ και τους εκπροσώπους των εργαζομένων της τήρησης του πλαισίου, χωρίς εκπτώσεις στην Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία και

      στην ασφάλεια δεδομένων, πόσο μάλλον δε, στη μετάθεση ευθυνών που δεν ανήκουν στον εργαζόμενο.

 • Πλήρης κάλυψη για εργατικά ατυχήματα και έλεγχος για επαγγελματικές ασθένειες στη διάρκεια της τηλεργασίας.
 • Εύλογη αποζημίωση για διαμόρφωση και διάθεση ιδιωτικού χώρου ως χώρου εργασίας,
 • Κάλυψη κάθε είδους εξοπλισμού και λειτουργικών εξόδων τα οποία ο εργαζόμενος παράτυπα και παράνομα επωμίζεται, αντί του κανονικά υπόχρεου εργοδότη.

Όπως ειδικά τονίστηκε στις τοποθετήσεις των μελών της Ε.Γ. της ΟΤΟΕ, όσο διαρκεί η πανδημία καθήκον της Πολιτείας είναι να προστατεύσει την υγεία και να διασφαλίσει στην πράξη τα υφιστάμενα δικαιώματα των εργαζομένων και όχι να τα ανατρέψει με μόνιμες ρυθμίσεις.  

Αντίθετα οι όποιες μόνιμες ρυθμίσεις και αλλαγές πρέπει να συμφωνηθούν μετά από ευρύτατο κοινωνικό διάλογο και οπωσδήποτε με σεβασμό του ρυθμιστικού ρόλου των Κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων.

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Ο κλάδος μας έχει και θεσπισμένο ωράριο και ισχυρά κατοχυρωμένα μισθολογικά και θεσμικά δικαιώματα μέσω της κλαδικής ΣΣΕ και συμπληρωματικά μέσω των επιχειρησιακών ΣΣΕ και των κανονισμών εργασίας.

Η ΟΤΟΕ και το συνδικαλιστικό κίνημα των Τραπεζών τονίζουν ότι έχουν βαρύνοντα λόγο για τις οποίες παρεμβάσεις και εφαρμογές τηλεργασίας επιχειρηθεί να νομιμοποιηθούν και να μονιμοποιηθούν.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η Εκτελεστική Γραμματεία της ΟΤΟΕ αποφάσισε, με συντριπτική πλειοψηφία:

 • Η ΟΤΟΕ να παρέμβει άμεσα με επιστολή-ολοκληρωμένο υπόμνημα θέσεων προς τον Υπουργό ζητώντας συνάντηση μαζί του, μόλις κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τις διατάξεις για την τηλεργασία.
 • Η ΟΤΟΕ να παρέμβει και να εκθέσει τις θέσεις της στην αντίστοιχη Συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής.
 • Να γίνουν το ταχύτερο δυνατόν συνεδριάσεις των Γραμματειών για την ενημέρωση των εκπροσώπων των Συλλόγων και στη συνέχεια όλων των συναδέλφων για τις θέσεις μας στο ζήτημα.
 • Όποια τυχόν αναγκαία παρέμβαση και ρύθμιση θεμάτων τηλεργασίας σε μόνιμη βάση, θα γίνει με διάλογο και σεβασμό των αρχών δικαίου και των Συλλογικών Συμβάσεων.

Καλούμε τον κλάδο σε εγρήγορση.

Προειδοποιούμε τους εργοδότες και την Κυβέρνηση:

Οι συνθήκες της πανδημίας δεν είναι και δεν θα γίνουν ευκαιρία υπονόμευσης, αλλοίωσης ή και άλωσης των εργασιακών μας δικαιωμάτων.

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                   ΣταΥρος ΚΟΥΚΟΣ                   αχιλλεασ μυλωνοπουλοσ

Συμπλήρωσε την αίτηση εγγραφής στο Σύλλογό μας.

Δυνάμωσε την προσπάθειά μας.

Go to top