Αναζητήστε

Το αίτημα για φορέα διασφάλισης
των παροχών σε χρήμα, των ασφαλισμένων στο
τ. ΤΑΥΤΕΚΩ
στη συνάντηση εκπροσώπων ΟΤΟΕ-Τραπεζών

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

‘Όπως γνωρίζετε (Ανακοίνωση ΟΤΟΕ νο 42), η Εκτελεστική Γραμματεία της ΟΤΟΕ στη συνεδρίασή της στις 15/6/2020 με ειδικό θέμα το τ. ΤΑΥΤΕΚΩ, αποφάσισε να επαναφέρει την πρότασή της για ίδρυση Φορέα, με σκοπό τη διαχρονική διασφάλιση στο σύνολό τους των παροχών σε χρήμα, όπως αυτές προβλέπονται στις καταστατικές διατάξεις των ΤΑΑΠΤΓΑΕ και του ΤΑΠΕΤΕ του τ.ΤΑΥΤΕΚΩ, κατά συνέπεια να καλέσει εκ νέου τις Τράπεζες σε διάλογο.

Οι Τράπεζες ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της ΟΤΟΕ.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 8/9/2020.

Στη συνάντηση εκ μέρους της ΟΤΟΕ συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας και ο Αντιπρόεδρος.

Εκ μέρους των Τραπεζών (Τράπεζα Πειραιώς, AlphaBank, Eurobank, AtticaBank) συμμετείχαν οι επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού των αντίστοιχων Τραπεζών και ο εκπρόσωπος της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος (ΕΣΤΕ).

Κατά τη συνάντηση, οι εκπρόσωποι της ΟΤΟΕ :

  • Δήλωσαν ότι κοινός στόχος και γνώμονας και των δύο μερών πρέπει να παραμείνει η διασφάλιση των παροχών σε χρήμα που προβλέπονται από τις καταστατικές διατάξεις του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ (τ.ΤΑΑΠΤΓΑΕ και ΤΑΠΕΤΕ).
  • Αναφέρθηκαν στη νέα κατάσταση που διαμορφώθηκε μετά την έκδοση της εγκυκλίου του Διοικητή του ΕΦΚΑ, με την οποία τροποποιήθηκαν τόσο τα ποσοστά εισφορών όσο και οι αποδοχές, επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές των Τραπεζοϋπαλλήλων και των Τραπεζών για τις παροχές ασθένειας σε χρήμα.
  • Αναφέρθηκαν, επίσης, στις αποφάσεις Δ.Σ του ΕΦΚΑ, με τις οποίες τροποποιήθηκαν σε δυσμενέστερη βάση τόσο η διαδικασία χορήγησης των επιδομάτων ασθενείας (θα ακολουθείται πλέον αυτή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), όσο και η διαδικασία ένταξης στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα.
  • Επισήμαναν ότι και η καταβολή του επιδόματος συμπαράστασης σημειώνει σημαντική καθυστέρηση. ‘Ηδη τους τελευταίους τρείς μήνες το επίδομα δεν έχει καταβληθεί καθόλου. Αυτό δείχνει ότι οι παροχές που προβλέπονται στους Κανονισμούς των Ταμείων είναι βέβαιο πως θα μειωθούν ή ακόμα και θα καταργηθούν με την έκδοση του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών του eEΦΚΑ.

Καταλήγοντας, οι εκπρόσωποι της ΟΤΟΕ τόνισαν ότι η διασφάλιση και η κάλυψη των αναγκών των τραπεζοϋπαλλήλων για παροχές ασθένειας και πρόνοιας είναι σήμερα επιτακτικά επίκαιρη.

Σε αυτό ακριβώς αποβλέπει η ίδρυση του νέου Φορέα, με την απαραίτητη βέβαια επικαιροποίηση των θεσμικών κειμένων, στα οποία η κοινή Ομάδα Εργασίας έχει ήδη καταλήξει.

Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι των Τραπεζών αναγνώρισαν το δικαίωμα των εργαζομένων, που αφορά στο ύψος και στο σύνολο των παροχών του σχετικού Κανονισμού των ΤΑΑΠΤΓΑΕ και ΤΑΠΕΤΕ.

Τόνισαν, ότι για τις δύο σημαντικότερες παροχές (επίδομα ασθενείας και κατασκηνωτικό επίδομα) οι τραπεζοϋπάλληλοι είναι καλυμμένοι από τις υφιστάμενες Κλαδικές ΣΣΕ.

Αποδέχθηκαν την προοπτική ίδρυσης νέου φορέα και σ’ αυτήν την κατεύθυνση ζήτησαν να γίνει από την πλευρά τους επεξεργασία των νέων δεδομένων, νομικών και οικονομικών.

Στη συνέχεια πρότειναν νέα συνάντηση για τις 20/10/2020, προκειμένου να προσκομίσουν επεξεργασμένες προτάσεις.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Είναι αυτονόητη ευθύνη των μερών (Τράπεζες, ΟΤΟΕ) να προβλέπουν τις ανάγκες, να διαμορφώνουν και να υλοποιούν προτάσεις και λύσεις αμοιβαία επωφελείς.

Η θωράκιση των υφιστάμενων δικαιωμάτων και παροχών είναι για μας προϋπόθεση για το χτίσιμο των σχέσεων εμπιστοσύνης που χρειάζεται ο κλάδος σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                 Σταύρος Κούκος             Αχιλλέας Μυλωνόπουλος

Συμπλήρωσε την αίτηση εγγραφής στο Σύλλογό μας.

Δυνάμωσε την προσπάθειά μας.

Go to top