Ανακοίνωση Νο 67

ΓΙΑΤΙ ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Μετά από τρεις διαδοχικές συναντήσεις, με τη Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία παρέμεινε προσηλωμένη σε μια ανυποχώρητη και αρνητική στάση, τόσο στα οικονομικά θέματα όσο - εξίσου - και στα θεσμικά αιτήματα του Σ.Ε.Τ.Π. για την υπογραφή Επιχειρησιακής Σύμβασης 2022-2025, προκηρύχθηκε ΑΠΕΡΓΙΑ για την Τρίτη 21 Ιουνίου.

Τα δίκαια και εμπεριστατωμένα αιτήματα μας, για το σύνολο των εργαζόμενων στην Τράπεζα είναι:

Α. ΘΕΣΜΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

  • η προστασία και η θωράκιση της εργασίας μας στην Τράπεζα, από το businessplan και τη συρρίκνωση: για τους εργαζόμενους στα καταστήματα που σχεδιάζεται να κλείσουν, η υποχρέωση για επανακατάρτιση του προσωπικού σε νέα αντικείμενα και θέσεις εργασίας με τη δυνατότητα και επιλογή της τηλεργασίας ή την μετακίνησή τους σε κοντινά καταστήματα.
  • Η συνεχής και ποιοτική επαγγελματική εκπαίδευση όλου του Προσωπικού, με προτεραιότητα στο Προσωπικό, όπου οι θέσεις και τα αντικείμενα εργασίας μεταβάλλονται, ή κινδυνεύουν από την αυτοματοποίηση σε νέα αντικείμενα και ρόλους που απαιτεί η νέα τραπεζική.

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  1. Μη συμψηφισμός των αυξήσεων της Κλαδικής Σύμβασης και των Επιχειρησιακών Συμβάσεων στο Προσωπικό με υπέρτερες αποδοχές.
  2. Έκτακτη κατ’ έτος οικονομική ενίσχυση σε όλο το Προσωπικό, για την προστασία του εισοδήματος και της αγοραστικής δύναμης, λόγω του ιστορικά αυξημένου πληθωρισμού.
  3. Θεσμοθέτηση αμοιβών σε ειδικούς ρόλους και σε θέσεις ευθύνης: Διευθυντής, Υποδιευθυντής, Προϊστάμενος, Personal, UpperMass, Σύμβουλου Μικρών Επιχειρήσεων κλπ.
  4. Αύξηση του ποσοστού καταβολής της Τράπεζας στο Τ.Ε.Α. και η ενδυνάμωση των παροχών υγείας.
  5. Αύξηση των αμοιβών και παροχών που ισχύουν ήδη με τις επιχειρησιακές συμβάσεις
  6. Αύξηση του επιδόματος βάρδιας και θεσμοθέτηση επιστημονικού επιδόματος σε αποφοίτους σχολών που παρέχουν επαγγελματική ισοτιμία.

Συνάδελφοι,

Η Διοίκηση της Τράπεζας χρειάζεται να αναθεωρήσει τη στάση της και να προσέλθει σε έναν πραγματικό και ειλικρινή διάλογο που θα στηρίζεται στις θετικές προοπτικές της Τράπεζας και στην απόδοση της αναλογούσας υπεραξίας προς τους εργαζόμενους, με βάση το πλαίσιο των διεκδικήσεων του Σ.Ε.Τ.Π.

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Συγκέντρωση στις 11π.μ.

Κτίριο Διοίκησης Αμερικής 4

& Κτίριο Οδ. Αριστοτέλους Θεσσαλονίκη

ΟΛΟΙ ΑΠΕΡΓΟΙ - ΟΛΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ

ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΜΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΣ

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας

Στέλιος Μουλακάκης                Βάιος Νάκος

Συμπλήρωσε την αίτηση εγγραφής στο Σύλλογό μας.

Δυνάμωσε την προσπάθειά μας.

Go to top