Ανακοίνωση Νο 81

Επιτυχής κατάληξη της διαπραγμάτευσης για την Επιχειρησιακή Σύμβαση

Υπογράφεται η Συμφωνία για τους εργαζόμενους στην εταιρεία διαχείρισης ακινήτων

 

Συνάδελφοι,

Μετά από ένα τρίμηνο συνεχούς διαπραγμάτευσης με τη Διοίκηση της Τράπεζας, ο Σύλλογος κατέληξε στο περιεχόμενο της νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης, είχαμε την έμπρακτη και δυναμική υποστήριξη όλων των εργαζομένων, ανεξαρτήτως Συλλόγου προέλευσης. Με τη μαζική συμμετοχή των εργαζόμενων στην απεργία της 21ης Ιουνίου, που αποτέλεσε κομβικής σημασίας γεγονός, η Διοίκηση αναθεώρησε την αρχική της αρνητική στάση, για την υπογραφή Επιχειρησιακής Σύμβασης και επανήλθε στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, σεβόμενη το αποτέλεσμα της απαίτησης των εργαζομένων.

Πιστοί στις αρχές και τις αξίες μας, η νέα Επιχειρησιακή Σύμβαση, όπως και κάθε προηγούμενη που έχουμε υπογράψει, θωρακίζει και διευρύνει τα οικονομικά και θεσμικά μας δικαιώματα.

Με την υπογραφή του κειμένου της Επιχειρησιακής Σύμβασης, μεταξύ Σ.Ε.Τ.Π. και Διοίκησης, θα το δημοσιεύσουμε και θα το αναλύσουμε διεξοδικά, προκειμένου να γίνει κτήμα όλων των εργαζομένων.

Όλο το προηγούμενο διάστημα, είχαμε να αντιμετωπίσουμε παράλληλα, και το αδιέξοδο που διαμορφώθηκε για τους συναδέλφους μας που μεταφέρθηκαν - με δυσμενείς όρους - σε νέα θυγατρική εταιρεία διαχείρισης ακινήτων.

Στο ζήτημα αυτό και παρά τις συνθήκες που δημιουργήθηκαν και οδήγησαν στην οριστικοποίηση αρνητικών γεγονότων, χρέος του Συλλόγου μας ήταν να μη χαθεί κανένα εργασιακό δικαίωμα, σήμερα και στο μέλλον. Αυτό είχαμε ως θέση μας από την πρώτη στιγμή και αυτό αποτελεί και τη διαχρονική θέση της Ομοσπονδίας μας. Επιτελώντας αυτό το χρέος, υπογράφουμε Συμφωνία, έστω και κατόπιν της μεταφοράς, που θα διαφυλάσσει πλήρως, όλα τα δικαιώματα των εργαζομένων και θα διατηρεί για αυτούς κατ’ ουσίαν την τραπεζοϋπαλληλική ιδιότητα.

Με τη θεσμική ασφάλεια της νέας Επιχειρησιακής Σύμβασης, συνεχίζουμε διαρκώς να βελτιώνουμε τις εργασιακές μας σχέσεις και να κρατάμε ζωντανές τις διεκδικήσεις μας.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος                    Ο Γεν. Γραμματέας

Στέλιος Μουλακάκης         Βάιος Νάκος

Συμπλήρωσε την αίτηση εγγραφής στο Σύλλογό μας.

Δυνάμωσε την προσπάθειά μας.

Go to top