Αναζητήστε

Ανακοίνωση Νο 86

Νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου

Συνάδελφοι,

Πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση με τη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού, κατά την οποία ενημερωθήκαμε για το νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου. Όπως μας ενημέρωσαν, η έναρξη του προγράμματος θα γίνει την Παρασκευή 23/9/2022 και η λήξη του τη Δευτέρα 17/10/2022. Οι όροι του προγράμματος θα ανακοινωθούν αναλυτικά από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού.

Από την πλευρά μας, είναι απόλυτα ξεκάθαρο και αυτό μόνο δηλώσαμε για μια ακόμα φορά με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο, ότι δεν πρόκειται να αποδεχτούμε καμία πίεση ή εκβιασμό των εργαζομένων, προκειμένου να αποδεχτούν το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου. Το πρόγραμμα θα πρέπει να μείνει στο πλαίσιο που το όνομά του ορίζει και αφορά αποκλειστικά σε εθελοντική επιλογή – χωρίς εισαγωγικά - αμφότερων των μερών. Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να αποφασίσουν σταθμίζοντας αποκλειστικά και μόνο τις οικογενειακές και τις επαγγελματικές τους ανάγκες.

Παραμένουμε στη διάθεσή όλων των εργαζόμενων για οποιαδήποτε επικοινωνία – ενημέρωση.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος                      Ο Γεν. Γραμματέας
Στέλιος Μουλακάκης       Βάιος Νάκος 

Συμπλήρωσε την αίτηση εγγραφής στο Σύλλογό μας.

Δυνάμωσε την προσπάθειά μας.

Go to top