Ανακοίνωση Νο 87

Πρόταση του Συλλόγου για «κλείδωμα» των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων.

Συνάδελφοι,

Το τελευταίο διάστημα, με απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αυξάνονται τα επιτόκιά της και συμπαρασύρουν και το επιτόκιο Euribor. Αυτό έχει ως συνέπεια την αύξηση του ποσού της μηνιαίας δόσης των στεγαστικών δανείων προσωπικού κυμαινόμενου επιτοκίου. Η πορεία της αύξησης των επιτοκίων προβλέπεται ότι θα συνεχιστεί στο επόμενο διάστημα, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους συναδέλφους με στεγαστικό δάνειο.

Ο Σύλλογος μας, αντιλαμβανόμενος την αγωνία των συναδέλφων, έχει προβεί σε ενέργειες, προκειμένου να υπάρξει η μεγαλύτερη δυνατή διασφάλιση και να αποφευχθούν χρονοβόρες και κοστοβόρες διαδικασίες. Για το λόγο αυτό, καταθέσαμε πρόταση και επιδιώκουμε να ενταχθεί στην κωδικοποίηση των επιχειρησιακών συμβάσεων, ώστε να υπάρχει και - η μεγαλύτερη δυνατή - θεσμική κατοχύρωση.

Συγκεκριμένα, στην πρότασή μας έχουμε ζητήσει:

  • Τα επιτόκια για τα στεγαστικά δάνεια προσωπικού να μην μπορούν να ξεπεράσουν το επιτόκιο στεγαστικού δανείου της Κλαδικής Σύμβασης, που σήμερα ανέρχεται σε 2%. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται, ότι ανεξάρτητα από τις ενδεχόμενες μελλοντικές αυξήσεις των επιτοκίων, οι συνάδελφοι μας θα έχουν ως ανώτερο επιτόκιο το 2% και δε θα χρειαστεί να προβούν σε μετατροπή του δανείου τους, που θα κοστίσει τόσο σε χρόνο όσο και σε χρήμα.
  • Τα επιτόκια στεγαστικών δανείων προσωπικού που - με παρεμβάσεις μας στο παρελθόν - είναι σήμερα Euribor μηνός + 0,25% περιθώριο, με επιβάρυνση των ασφαλίστρων στο συνάδελφο, ή Euribor μηνός + 0,85% περιθώριο, με επιβάρυνση των ασφαλίστρων στην Τράπεζα, να κατοχυρωθούν και συμβατικά. Να σημειωθεί ότι κατόπιν και των παρεμβάσεων του Συλλόγου, τα συγκεκριμένα επιτόκια είναι τα χαμηλότερα που υπάρχουν για τους τραπεζοϋπαλλήλους, ανάμεσα σε όλες τις τράπεζες.

Πάντα με γνώμονα το συμφέρον όλων των εργαζομένων στην Τράπεζα, πάντα υπεύθυνα και καθοριστικά, ο Σύλλογός μας, παρεμβαίνει και θεσμοθετεί. Η προστασία του εισοδήματος δεν προκύπτει μόνο από την αύξηση των μισθών, αλλά και από την περιστολή του κόστους του οικογενειακού προϋπολογισμού και σε αυτό εντάσσεται και η ελάφρυνση των δανειακών υποχρεώσεων.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος                      Ο Γεν. Γραμματέας
Στέλιος Μουλακάκης       Βάιος Νάκος

Συμπλήρωσε την αίτηση εγγραφής στο Σύλλογό μας.

Δυνάμωσε την προσπάθειά μας.

Go to top