Αναζητήστε

Ανακοίνωση Νο 118

Παρέμβαση για την παραβίαση της Ε.Σ.Σ.Ε. στους εργαζόμενους των

e - branchesκαι των υπηρεσιών που σχετίζονται με τη λειτουργία τους.

Συνάδελφοι,

Έπειτα από ενημέρωση που είχαμε από συναδέλφους, για τις αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων και στις ώρες απασχόλησης των εργαζομένων στα καταστήματα e-branch, καθώς και των υπηρεσιών που εντάσσονται στις ανάγκες λειτουργίας τους, ο Σύλλογος έκανε άμεσα παρέμβαση στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, για την εφαρμογή των οριζόμενων στην κωδικοποίηση των Επιχειρησιακών μας Συμβάσεων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Ε.Σ.Σ.Ε μεταξύ Σ.Ε.Τ.Π – Τράπεζας Πειραιώς, που αφορά στο Ειδικό Ωράριο λειτουργίας καταστημάτων e-branch και των υπηρεσιών, ισχύουν τα ακόλουθα:

«Το προσωπικό των παραπάνω Καταστημάτων, όταν εργάζεται με το σύστημα της βάρδιας και Σάββατο, θα απασχολείται 35 ώρες κατ’ ανώτατο όριο την εβδομάδα, ως εξής:

- Όταν το σύστημα βαρδιών σε μια εβδομάδα δεν περιλαμβάνει εργασία Σαββάτου, το ωράριο εργασίας διαμορφώνεται ως εξής:

Δευτέρα έως Παρασκευή:

1η βάρδια 7.45 – 14.45

2η   βάρδια 13.30 – 20.30

Ωράριο λειτουργίας συναλλαγών Δευτέρα-Παρασκευή: 08.00 έως 20.00

- Όταν το σύστημα των βαρδιών περιλαμβάνει σε μια εβδομάδα εργασία Σαββάτου, τότε τα ανωτέρω ωράρια μειώνονται κατά 90 λεπτά εβδομαδιαίως κατά βάρδια, το δε ωράριο του Σαββάτου καθορίζεται: 10.00-15.30.

Ωράριο λειτουργίας συναλλαγών Σαββάτου: 10.30 έως 15.00.»

Αναμένουμε την άμεση διόρθωση σύμφωνα με τα οριζόμενα. Δεν αποδεχόμαστε και δεν επιτρέπουμε καμία παραβίαση των όρων των Συλλογικών μας Συμβάσεων.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος                      Ο Γεν. Γραμματέας

Στέλιος Μουλακάκης           Βάιος Νάκος

Συμπλήρωσε την αίτηση εγγραφής στο Σύλλογό μας.

Δυνάμωσε την προσπάθειά μας.

Go to top