Αναζητήστε

Ανακοίνωση Νο 120

Υπεγράφη συμφωνία για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στα τμήματα ROSκαι EFA.

Συνάδελφοι,

Η Διοίκηση της Τράπεζας ανακοίνωσε στους εργαζόμενους στα τμήματα RetailOperationsSupportκαι ElectronicFilesAdministration, την απόσχιση των εργασιών και τη μεταφορά τους, στη θυγατρική εταιρεία PiraeusELD.

Απέναντι και σε αυτή την απόσχιση, δηλώσαμε εξ αρχής την αντίθεσή μας και εναντιωθήκαμε εμπράκτως με τη γενική απεργία που προκηρύξαμε στις 29ης Νοεμβρίου, για την αποτροπή της. Παράλληλα, όλο αυτό το διάστημα, συνεχίσαμε τις επαφές και τις παρεμβάσεις μας σε κάθε επίπεδο και διεκδικήσαμε το δικαίωμα της εναντίωσης των εργαζομένων στη μεταφορά τους, όπως αυτό έχει αποτυπωθεί και ως θέση της ΟΤΟΕ.

Παρόλα αυτά, η Τράπεζα παρέμεινε στην αμετακίνητη στάση της και προχώρησε και αυτή τη φορά στην υλοποίηση της απόφασής της, εξαντλώντας το δικαίωμα που της δίνει ο Ν.4601/2019.

Αυτό που είχαμε να αντιμετωπίσουμε και πάλι, ήταν:

ή τη μεταφορά εργαζομένων με το ΠΔ 178/2002,

ή τη διεκδίκηση - από την πλευρά μας - σύναψης συμφωνίας, για τη διατήρηση στο ακέραιο και διαχρονικά, των δικαιωμάτων τους στο νέο εργοδότη.

Με απλά λόγια, ή θα έπρεπε να αφήσουμε τους εργαζόμενους με εργασιακές σχέσεις που θα διέπονται πλέον από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, ή να αποφασίσουμε χωρίς ιδεολογικούς ψυχαναγκασμούς και ανούσιες υποσχέσεις, να διατηρήσουμε τις συλλογικές συμβάσεις και τις ισχύουσες επιχειρησιακές συνήθειες στο διηνεκές.

Έχοντας μαζί σε όλα τα βήματά μας, καθ΄ όλη τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, την ΟΤΟΕ – η οποία πραγματοποίησε καθοριστικές παρεμβάσεις σε κρίσιμα σημεία – και αφού πρώτα εξαντλήθηκε κάθε προσπάθεια για την κατοχύρωση του δικαιώματος εναντίωσης, με αίσθημα ευθύνης, ώστε κανένας εργαζόμενος να μη μείνει μόνος, προχωρήσαμε σε συμφωνία, με διαχρονική θέση μας, την πλήρη κατοχύρωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σήμερα και στο μέλλον. Θέση που αποτελεί την πάγια θέση της Ομοσπονδίας.

Η συμφωνία με τη Διοίκηση της Τράπεζας, εμπεριέχει τους παρακάτω όρους:

  • Διατήρηση όλων των εργασιακών δικαιωμάτων, όπως αυτά προκύπτουν από κάθε μορφή σύμβασης, ή επιχειρησιακής συνήθειας.
  • Ισχύς της Κλαδικής Σύμβασης στο διηνεκές.
  • Ρήτρα διατήρησης των αποδοχών και μη συμψηφισμού οικειοθελούς παροχής με τις αυξήσεις των κλαδικών συμβάσεων.
  • Διασφάλιση ότι η εργασία θα παρέχεται στον τόπο κατοικίας του εργαζόμενου, αξιοποιώντας το δικαίωμα για τηλεργασία.
  • Απόδοση 10 μικτών μισθών σε όλους τους εργαζόμενους που μεταφέρονται στη νέα εταιρεία.
  • Ρήτρα επαναπρόσληψης κατά προτεραιότητα.
  • Εφαρμογή της συμφωνίας από τη νέα εταιρεία υπό οποιαδήποτε εταιρική μορφή, ή μετοχική σύνθεση.

 

Συνάδελφοι,

Η παρούσα  συμφωνία, προέκυψε ως αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης και διεκδίκησης του Συλλόγου και της ΟΤΟΕ και η υπογραφή της έχει τη σύμφωνη γνώμη και τη στήριξη της ΟΤΟΕ.

Η συμφωνία, για ακόμα μια φορά, υπερβαίνει τις ελάχιστες διασφαλίσεις του Νόμου 4601/2019 όπως σήμερα ισχύει και του ΠΔ 178/2002.

Τονίζουμε ότι η συμφωνία αυτή δεν αφαιρεί από κανέναν το δικαίωμα δικαστικής προσφυγής απέναντι στην εταιρική πράξη. Μέχρι όμως την έκβαση και τη δικαστική κατάληξη, δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση και κατηγορηματικά να αφήσουμε χωρίς προστασία τους συναδέλφους μας.

Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στη διαρκή προσπάθεια για την προστασία και την ποιότητα  της απασχόλησης. Συνεχίζουμε να αντιστεκόμαστε στην απαξίωση και τη συρρίκνωση του Προσωπικού, του Δικτύου καταστημάτων και των εργασιών της Τράπεζας, που μεθοδεύεται υπό το εν εξελίξει business plan, μέχρι την τελική δικαίωση. 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος                       Ο Γεν. Γραμματέας

Στέλιος Μουλακάκης            Βάιος Νάκος

Συμπλήρωσε την αίτηση εγγραφής στο Σύλλογό μας.

Δυνάμωσε την προσπάθειά μας.

Go to top