Αναζητήστε

Ενημερωτικό σημείωμα Νο 50

Χρηματική επιβράβευση Αριστείας

Συνάδελφοι,

Επί πολλά έτη, ο Σύλλογός μας έχει θεσμοθετήσει και καταβάλλει χρηματική επιβράβευση για την αριστεία, είτε στη δευτεροβάθμια, είτε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Παράλληλα και μέσω Επιχειρησιακής Σύμβασης, αντίστοιχη επιβράβευση, καταβάλλεται από την Τράπεζα.

Πιο συγκεκριμένα:

Ύστερα από σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Σύλλογός μας χορηγεί τα παρακάτω Αριστεία για τα Δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα:

Ι. ΠΑΙΔΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 • Αριστείο άνω του 18,5 για το Γυμνάσιο και άνω του 18 για το Λύκειο (με την αναγραφή «Άριστα») 150€.
 • Εισαγωγή σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή 300€.
 • Απόκτηση πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής 500€.
 • Απόκτηση πτυχίου Ανοικτού Πανεπιστημίου 450€.

Τα ποσά αφορούν απόκτηση πρώτου τίτλου σπουδών.

ΙΙ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 • Εισαγωγή σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή 450€.
 • Απόκτηση πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής 450€.
 • Απόκτηση πτυχίου Ανοικτού Πανεπιστημίου 450€.

Τα ποσά αφορούν απόκτηση πρώτου τίτλου σπουδών.

Για την καταβολή του αριστείου, θα πρέπει να αποσταλεί η σχετική βεβαίωση, καθώς και ο αριθμός λογαριασμού που θα πιστωθούν τα χρήματα, στον Ταμία του Συλλόγου μας, Φώτη Μπέλλο.

 

Μέσα από τις Επιχειρησιακές Συμβάσεις, ο Σύλλογός μας έχει επιτύχει να δίνονται επιβραβεύσεις - Αριστεία και από την Τράπεζα προς όλους τους Τραπεζοϋπάλληλους, συμπεριλαμβάνοντας μάλιστα και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού - όχι όμως κολλέγια - και αυτές - από το Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 - είναι:

Ι. ΠΑΙΔΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

 • Αριστείο άνω του 18,5 για το Γυμνάσιο και άνω του 18 για το Λύκειο 270€.
 • Εισαγωγή σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή 1000€.
 • Παιδιά συναδέλφων, πέρα του ενός που σπουδάζουν παράλληλα, λαμβάνουν το ποσό των 1600€.
 • Απόκτηση πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής με βαθμό "άριστα" 1400€.

Τα ποσά αφορούν απόκτηση πρώτου τίτλου σπουδών.

II. ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ

 • Απόκτηση πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής 2000€.

Τα ποσά αφορούν απόκτηση πρώτου τίτλου σπουδών.

Για την αντίστοιχη καταβολή, η οποία υπόκειται σε φορολογικές κρατήσεις, θα πρέπει να ακολουθηθεί η σχετική διαδικασία, μέσω του HRMS (HR Portal -  Αριστεία-βραβεία εργαζομένων ή τέκνων εργαζομένων).

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

 

Ο Πρόεδρος                                       Ο Γενικός Γραμματέας

Μουλακάκης Στυλιανός                   Νάκος Βάιος

Συμπλήρωσε την αίτηση εγγραφής στο Σύλλογό μας.

Δυνάμωσε την προσπάθειά μας.

Go to top