Αναζητήστε

Ανακοίνωση Νο 148

Στελέχωση του τμήματος Back Office

Συνάδελφοι,

Ο Σύλλογός μας, κατόπιν της ενημέρωσης που υπήρξε χθες, στο Δίκτυο καταστημάτων της Αθήνας για τη λειτουργία του νεοσυσταθέντος τμήματος BackOffice, αλλά και την επικοινωνία που είχαν μαζί μας εργαζόμενοι που ενημερώθηκαν ότι τοποθετούνται στο τμήμα αυτό, ζητήσαμε άμεσα ενημέρωση από τη Διοίκηση, όπως όφειλε θεσμικά να είχε πράξει.

Εξάλλου ο συμβολισμός τόσο της χωροταξικής τοποθέτησης των εργαζομένων, όσο και η λογική του χαρακτηρισμού του τμήματος, «υποστηρικτικές εργασίες» παρέπεμψαν σε πρόσφατες πρακτικές της Διοίκησης, δημιουργώντας ανησυχία.

Το συγκεκριμένο τμήμα στελεχώθηκε σε πρώτο στάδιο από συναδέλφους της Περιφέρειας, που τελούσαν σε καθεστώς άδειας μετ’ αποδοχών. Στις συζητήσεις που είχαν γίνει τότε, είχαμε τονίσει στη Διοίκηση ότι δεν αποδεχόμαστε καμία πρακτική και λογική απόσχισης του συγκεκριμένου τμήματος και είχαμε λάβει από τότε την απάντηση που απέκλειε τέτοιο ενδεχόμενο, αφού το συγκεκριμένο τμήμα θα εκτελεί «υψηλής έντασης» - όπως είχε χαρακτηρίσει - τραπεζικές εργασίες, απαραίτητες στην καθημερινή λειτουργία της Τράπεζας.

Στη σημερινή συνάντηση, η Διοίκηση μας ενημέρωσε ότι από τα μέσα Ιουλίου θα ξεκινήσει να υλοποιείται η στελέχωση του τμήματος και από συναδέλφους στην Αθήνα, με σκοπό, η λειτουργία του να ξεκινήσει στο τέλος Ιουλίου. Θα αφορά κεντροποίηση 22 εργασιών, σε αυτή τη φάση υλοποίησης, με αποδέσμευση αυτών από τη λειτουργία των καταστημάτων και θα εκτελούνται ανά Περιφερειακή Διεύθυνση. Οι εργαζόμενοι θα εκπαιδευτούν λαμβάνοντας υπόψη και την προηγούμενη εμπειρία τους.

Ζητήσαμε και πήραμε από τη Διοίκηση, για μια ακόμη φορά, με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο, τη διαβεβαίωση, ότι το τμήμα αυτό και πέρα από συμβολισμούς, δεν πρόκειται να αποσχιστεί. Πέρα όμως από το κεντρικό αυτό ζητούμενο, πήραμε διαβεβαιώσεις ότι δε θα διαταραχθεί το πλάνο αδειών των συναδέλφων – τόσο των μεταφερόμενων στη νέα υπηρεσία, όσο και εκείνων στα καταστήματα – καθ’ όλη τη διάρκεια της μετάβασης.

Η κεντροποίηση μέρους των εργασιών των καταστημάτων, ως σχεδιασμός, ήταν μία από τις προτάσεις του Συλλόγου μας, ως μεταφορά της μόνιμης προσδοκίας και απαίτησης των εργαζομένων στα καταστήματα, προκειμένου να ανακουφίσει τον φόρτο εργασίας στο Δίκτυο. Ο συγκεκριμένος σχεδιασμός, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αρκεί να μην αποτελέσει όργανο μελλοντικής συρρίκνωσης και απομείωσης του προσωπικού, αλλά λειτουργία που θα αποδεσμεύσει δυνάμεις ανάπτυξης των εργασιών.

Συνεχίζουμε τον αγώνα μας για τη διασφάλιση της εργασίας και τη βελτίωση της εργασιακής μας καθημερινότητας, μέσα από μικρές ή μεγαλύτερες παρεμβάσεις. Η νέα εργασιακή πραγματικότητα που διαμορφώνεται, με βάση την ψηφιακή εποχή, πρέπει να περιέχει τους εργαζόμενους στην Τράπεζα, στο σύνολό τους, κόντρα στους σχεδιασμούς συρρίκνωσης.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος                     Ο Γενικός Γραμματέας

Μουλακάκης Στυλιανός       Νάκος Βάιος

Συμπλήρωσε την αίτηση εγγραφής στο Σύλλογό μας.

Δυνάμωσε την προσπάθειά μας.

Go to top