Αναζητήστε

Ενημερωτικό σημείωμα Νο 55

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών, έτους 2018, κλάδου ασθενείας σε χρήμα του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.

Συνάδελφοι,

Όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε σήμερα η Διοίκηση του ΕΦΚΑ, την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023, θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών, κλάδου ασθενείας σε χρήμα του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. έτους 2018 στους συναδέλφους.

H εν λόγω καταβολή θα πιστωθεί στους δηλωθέντες τραπεζικούς λογαριασμούς δικαιούχων οι οποίοι :

  • υπέβαλαν αίτηση, μέσω της αντίστοιχης  ηλεκτρονικής υπηρεσίας, μέχρι 16/08/2023,
  • δεν έχουν, από οποιανδήποτε αιτία, οφειλή προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. βεβαιωμένη στο Κ.Ε.Α.Ο.

Όπως επίσης ενημερωθήκαμε από τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ, οι αρμόδιες υπηρεσίες του, συνεχίζουν την επεξεργασία αφενός των υποβληθέντων, από Πιστωτικά Ιδρύματα, ασφαλιστικών στοιχείων και αφετέρου των υποβληθεισών αιτήσεων των λοιπών δικαιούχων.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος                          Ο Γενικός Γραμματέας

Μουλακάκης Στυλιανός      Νάκος Βάιος

Συμπλήρωσε την αίτηση εγγραφής στο Σύλλογό μας.

Δυνάμωσε την προσπάθειά μας.

Go to top