Αναζητήστε

Ανακοίνωση Νο 154

Επιστολή της ΟΤΟΕ προς τον Υπουργό Εργασίας, με προτάσεις και επισημάνσεις για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο

Συνάδελφοι,

Η ΟΤΟΕ, με αφορμή την κατάθεση του νέου εργασιακού νομοσχεδίου, απέστειλε στις 18/09/2023, επιστολή προς τον Υπουργό Εργασίας, με αναλυτικές επισημάνσεις και προτάσεις.

Συνοπτικά στην επιστολή της, η ΟΤΟΕ απαιτεί:

 • Την άμεση άρση όσων μνημονιακών παρεμβάσεων - και ιδιαίτερα της ΠΥΣ 6/2012 - υποσκάπτουν τον κοινωνικό διάλογο και την ομαλότητα σε όλα τα επίπεδα των Συλλογικών διαπραγματεύσεων, ιδίως των κλαδικών.
 • την αποκατάσταση του ρόλου του ΟΜΕΔ και της δυνατότητας μονομερούς προσφυγής στη Διαιτησία, σε περιπτώσεις άρνησης ή διαπιστωμένης αποτυχίας των διαπραγματεύσεων.
 • την εισαγωγή ρυθμίσεων που προάγουν τον κλαδικό, κοινωνικό διάλογο, που θα διευκολύνουν τη σύναψη και την επεκτασιμότητα των κλαδικών ΣΣΕ, σύμφωνα και με τις κατευθύνσεις της Ε.Ε..
 • την κατάργηση της υπερεργασίας.
 • την καθολική και ορθή εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, με συνεχή έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές για την ορθή καταγραφή και τήρηση του ωραρίου μέσω ενός συστήματος συνδεδεμένου και διαλειτουργικού σε πραγματικό χρόνο με το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, χωρίς καμία δυνατότητα παρέμβασης από τον εργοδότη.
 • την απόσυρση των διατάξεων του  υπό κρίση εργασιακού νομοσχεδίου οι οποίες:
  • ποινικοποιούν  τη συνδικαλιστική δράση,
  • απορρυθμίζουν το ωράριο και προκρίνουν την εγγενώς άνιση, σε βάρος του εργαζόμενου, ατομική έναντι της συλλογικής διαπραγμάτευσης,
  • προάγουν  ακραία ευέλικτες εργασιακές συμβάσεις και μάλιστα χωρίς επαρκείς ελάχιστες διασφαλίσεις.

Ειδικά για την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, όπως και από την επιστολή με αρ. πρ. 15791/19.10.2022, προς τον Υπουργό, είχε ήδη τονίσει, ότι η ψηφιακή κάρτα, για να επιτελέσει το ρόλο της, πρέπει:

 • να επεκταθεί και στους τηλεργαζόμενους
 • να υπάρχει αυτοματοποιημένος τρόπος ελέγχου και διασταύρωσης δεδομένων της και των καταβαλλόμενων αμοιβών από τους εργοδότες
 • να γίνονται συνεχείς έλεγχοι από τις αρμόδιες Αρχές για την ορθή καταγραφή του ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, χωρίς όμως δυνατότητα παρέμβασης του εργοδότη.

Ο Σύλλογός μας παραμένει συντεταγμένος αρωγός των παρεμβάσεων της ΟΤΟΕ, σε όλα τα επίπεδα. Συνεχίζουμε όμως παράλληλα και τις δικές μας διεκδικήσεις με σκοπό την απόκρουση και ανατροπή των αντεργατικών διατάξεων που υιοθετούνται ή νομοθετούνται και θίγουν άμεσα την εργασία μας.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος                    Ο Γενικός Γραμματέας

Μουλακάκης Στυλιανός      Νάκος Βάιος

Συμπλήρωσε την αίτηση εγγραφής στο Σύλλογό μας.

Δυνάμωσε την προσπάθειά μας.

Go to top