Αναζητήστε

Ανακοίνωση Νο 171

Ταμίες και Meeter-Greeter

 

Συνάδελφοι,

Από τη στιγμή που η Διοίκηση ανακοίνωσε την απόδοση των νέων ρόλων στα καταστήματα, εκλείπουν πλέον οι ρόλοι teller-sellerκαι meeter-greeter. Όμως, τόσο στα καταστήματα που ακόμα δε λειτουργούν με το νέο μοντέλο, όσο και σε εκείνα που έχουν ξεκινήσει, οι δύο παραπάνω ρόλοι, όχι μόνο είναι απαραίτητοι για την καθημερινή λειτουργία, αλλά επιτελούνται και από το σύνολο των εργαζομένων σε κάθε κατάστημα.

Το φαινόμενο λοιπόν που παρατηρείται, είναι στα ταμεία των καταστημάτων να απασχολούνται εργαζόμενοι που δεν είναι ταμίες και αντίστοιχα στην υποδοχή πελατείας, εργαζόμενοι που δεν είναι meeter-greeter.

Κατά την πρόσφατη μισθοδοσία του Νοεμβρίου, διαπιστώθηκε ότι οι συνάδελφοι που έκαναν ταμείο, δεν πληρώθηκαν το επίδομα ταμείου και καλούνται να δηλώσουν πλέον τις ημέρες που απασχολήθηκαν στο ταμείο, ώστε να πληρωθούν το αναλογούν του επιδόματος, χωρίς μάλιστα κάποια πρότερη ενημέρωση από την πλευρά της Τράπεζας. Αντίστοιχα, δεν υπήρξε καμία αντίστοιχη πρόβλεψη, για όσους συναδέλφους βρέθηκαν στην υποδοχή των πελατών.

Επιπλέον, το επίδομα ταμείου, προέβλεπε και την κάλυψη της περίπτωσης ελλειμάτων, που όμως πλέον εάν αυτό συμβεί, ο εργαζόμενος θα κληθεί να καλύψει ενδεχόμενη διαφορά, έχοντας λάβει μέρος του επιδόματος και όχι το σύνολό του. Εάν σε αυτό προσθέσουμε αφενός το γεγονός, ότι πλέον στο ταμείο απασχολούνται και εργαζόμενοι οι οποίοι δεν έχουν πρόσφατη ή μεγάλη εμπειρία από ταμείο, αφετέρου υπάρχει πλέον και το ταμείο noncashμε αντίστοιχες υποχρεώσεις για τους εργαζόμενους, γίνεται εύκολα αντιληπτό, ότι απαιτείται αλλαγή.

Από την πλευρά μας, πέρα από το να επισημάνουμε το διαγραφόμενο πρόβλημα, προχωρούμε σε παρεμβάσεις προκειμένου:

  1. 1.Να αποδίδεται το επίδομα ταμείου και στους συναδέλφους που εργάζονται στο noncash.
  2. 2.Να καλύπτονται τα ελλείματα ταμείου από την Τράπεζα.
  3. 3.Να αποδίδεται το επίδομα meeter-greeter, στους συναδέλφους κατά τις ημέρες που εργάζονται στην υποδοχή της πελατείας.

Για την εξέλιξη των παρεμβάσεών μας, θα σας ενημερώσουμε σε επόμενη ανακοίνωσή μας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος                  Ο Γενικός Γραμματέας

Στέλιος Μουλακάκης       Βάιος Νάκος

Συμπλήρωσε την αίτηση εγγραφής στο Σύλλογό μας.

Δυνάμωσε την προσπάθειά μας.

Go to top