Αναζητήστε

Ανακοίνωση Νο 172

Εργασία στον τόπο κατοικίας κάθε εργαζόμενου!

Άμεσες παρεμβάσεις του Συλλόγου και της ΟΤΟΕ προς τη Διοίκηση

 

Συνάδελφοι,

Εξελίσσεται στην Τράπεζα – για ακόμα μια φορά – σχεδιασμός της Διοίκησης για μετακίνηση συναδέλφων από την Περιφέρεια, στην Αθήνα, προκειμένου να καλυφθούν θέσεις εργασίας. Οι συνάδελφοι που έχουν ειδοποιηθεί από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, είναι εργαζόμενοι οι οποίοι στο προηγούμενο διάστημα δεν έλαβαν ρόλο – σύμφωνα με τη Διοίκηση – και δεν δέχτηκαν την εθελούσια έξοδο. Ζητήθηκε δε από τους συναδέλφους αυτούς, να παρουσιαστούν στις νέες θέσεις εργασίας τους, μέσα σε ασφυκτική προθεσμία μίας εβδομάδας. Όλο το παραπάνω πλαίσιο κοινοποιήθηκε στους εργαζόμενους χωρίς καμία πρότερη διαβούλευση με τον Σύλλογο.

Από την πλευρά μας, αμέσως μετά την πρώτη ειδοποίηση σε εργαζόμενο, ξεκινήσαμε σειρά παρεμβάσεων. Αυτονόητα δηλώσαμε την αντίθεσή μας, τόσο ως προς τη διαδικασία, όσο και ως προς τον σχεδιασμό που εκτυλίσσεται. Ζητήσαμε να αρθεί άμεσα η ασφυκτική προθεσμία μετακίνησης, με σκοπό να δοθεί λύση – εμείς λέμε αμφότερα επωφελής – χωρίς όμως να θίγει το δικαίωμα του εργαζόμενου να παρέχει την εργασία του στον τόπο κατοικίας του.

Η θέση μας είναι μία και ξεκάθαρη: Οι εργαζόμενοι να εργάζονται στον τόπο κατοικίας τους!

Για τον λόγο αυτό αποστείλαμε στην Τράπεζα εξώδικο δήλωση – διαμαρτυρία, την οποία επισυνάπτουμε, ενώ ταυτόχρονα, σε συντονισμό με την ΟΤΟΕ, κλιμακώνουμε τις παρεμβάσεις μας προς τη Διοίκηση, προκειμένου να γίνει αποδεκτή αυτή μας η θέση.

Χωρίς λαϊκισμούς, χωρίς διαχωρισμούς των εργαζομένων, με πράξεις, ενέργειες και παρεμβάσεις παραμένουμε επικεντρωμένοι στο στόχο και τη θέση μας, για το σύνολο των συναδέλφων.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος                 Ο Γενικός Γραμματέας

Στέλιος Μουλακάκης      Βάιος Νάκος

Συμπλήρωσε την αίτηση εγγραφής στο Σύλλογό μας.

Δυνάμωσε την προσπάθειά μας.

Go to top