Αναζητήστε

Ενημερωτικό σημείωμα Νο 60

Μη καταβολή Επιδόματος Ταμείου και εξόδων κίνησης

Συνάδελφοι,

Όπως ενημερωθήκαμε από συναδέλφους, με τη μισθοδοσία του Ιανουαρίου, δεν καταβλήθηκαν τα αναλογούντα ποσά για το Επίδομα Ταμείου, καθώς και τα έξοδα κίνησης.

Κατόπιν επικοινωνίας που είχαμε με τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, μας διαβεβαίωσαν ότι η καταβολή θα πραγματοποιηθεί αναδρομικά και η καθυστέρηση οφείλεται σε μηχανογραφικές αλλαγές.

Σε αρκετές περιπτώσεις όμως, η μη καταβολή του αναλογούντος Επιδόματος Ταμείου, μπορεί να έχει προκύψει από τη μη καταχώριση των ημερών υπηρεσίας teller-seller στο σύστημα και την μη έγκριση των ημερών υπηρεσίας από τον Διευθυντή του καταστήματος.

Η διαδικασία για την καταχώριση είναι η εξής:

Ο συνάδελφος κατά το διάστημα από 25 του προηγούμενου μήνα μέχρι τις 24 του τρέχοντος, καταγράφει τις ακριβείς ημέρες που εκτέλεσε καθήκοντα ταμείου μέσω του συστήματος HRMS – Η ΕΙΚΟΝΑ ΜΟΥ – ΕΚΤΑΚΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ TELLER – ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ TELLER. Στη συνέχεια ο Διευθυντής του καταστήματος λαμβάνει ενημέρωση μέσω mail, όπου του ζητείται να εγκρίνει τις αναλογούσες ημέρες εργασίας.

Τονίσαμε στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, ότι θα πρέπει να ισχύσει ακριβώς η ίδια διαδικασία και για τους συναδέλφους που εκτελούν καθήκοντα υποδοχής πελατείας (meeter- greeter), καθώς έχει καταγραφεί η ανάγκη ύπαρξης του ρόλου και στη νέα μορφή καταστημάτων.

Παράλληλα, όπως έχουμε επανειλημμένως αναφέρει, πρέπει να αλλάξει ο τρόπος κάλυψης των ελλειμάτων ταμείου και να γίνεται από την Τράπεζα και όχι από τον εργαζόμενο, αφού, αφενός το αναλογούν του Επιδόματος Ταμείου δεν είναι επαρκές για την κάλυψη, αφετέρου μεγάλος αριθμός εργαζομένων βρίσκεται σε εκπαίδευση, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η πιθανότητα λάθους.

Παραμένουμε σε επικοινωνία με όλους τους συναδέλφους. Παραμένουμε συνεπείς στις παρεμβάσεις μας, με στόχο τη βελτίωση της εργασιακής μας καθημερινότητας.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος                Ο Γεν. Γραμματέας

Στέλιος Μουλακάκης     Βάιος Νάκος

Συμπλήρωσε την αίτηση εγγραφής στο Σύλλογό μας.

Δυνάμωσε την προσπάθειά μας.

Go to top