Αναζητήστε

shma

 

Ανακοίνωση Νο 6                                                                 Αθήνα, 9 Ιουλίου 2024

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙ ΜΟΝΙΜΑ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Συνάδελφοι,

Τις τελευταίες μέρες ανακοινώθηκε από τη Διοίκηση το αντιστοιχούν ποσό Bonus, ένεκα της κερδοφορίας του προηγούμενου έτους.

Όπως κάθε φορά η ανακοίνωση αυτή δημιούργησε ένα αίσθημα αναγνώρισης και ικανοποίησης σε μερίδα εργαζομένων, αλλά και ένταση και δυσφορία σε μία άλλη. Όπως είναι κατανοητό μεγάλος αριθμός συναδέλφων αισθάνεται αδικημένος, καθώς είτε δεν έλαβε καθόλου ποσό, είτε ήταν κατώτερο των προσδοκιών του σε σύγκριση με τα ευρύτερα ακούσματα των ποσών σε άλλους εργαζόμενους.

Αυτό που παρατηρείται τα τελευταία έτη είναι μία σαφής ανισορροπία ανάμεσα στις θεσμικά κατοχυρωμένες αυξήσεις και στις αμοιβές bonus που χορηγεί μονομερώς η Τράπεζα. Κοινώς τα ποσά που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι από τις Συμβάσεις σε σχέση με τις μονομερείς αποδόσεις της Τράπεζας είναι κατά πολύ λιγότερα. Αυτή η συνήθεια τείνει να γίνει συνθήκη με απώτερο στόχο να απομειώσει την αξία των συμβάσεων και να εγκαθιδρύσει την αντίληψη «με την Τράπεζα καλύτερα».

Τα bonus πρέπει να έπονται των συμβατικών αυξήσεων και να λειτουργούν ως πρόσθετη αμοιβή με στόχο την παρακίνηση των εργαζόμενων. Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να αποτελούν το μοναδικό σύστημα αύξησης στο μισθό. Όσο αυτό θα συμβαίνει, οι εργαζόμενοι θα αισθάνονται αβεβαιότητα για την οικονομική τους θέση, για τον προγραμματισμό στη ζωή τους και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να μεταβάλλουν την αντίληψή τους για τις συνθήκες εργασίας τους επί τω βελτίω.

Ένα δίκαιο σύστημα αμοιβών πρέπει να είναι μικτό σύστημα. Το μεγαλύτερο μέρος να αντιστοιχεί στην αύξηση του εισοδήματος του συνόλου του προσωπικού, ειδικά όταν αυτό έχει επιτύχει αύξηση κερδοφορίας για τρία συνεχόμενα έτη και το υπόλοιπο να αποδίδεται όπως ο εργοδότης το επιθυμεί, με τους καλύτερους όρους αξιοκρατίας και διαφάνειας.

Η Διοίκηση είχε την ευκαιρία με το ερωτηματολόγιο που κατέθεσε στους εργαζόμενους να ρωτήσει αν οι συνάδελφοι θα επιθυμούσαννα λαμβάνουν ένα ποσό ως αύξηση στο μισθό τους ή το διπλάσιο ως ετήσιο bonus. Έτσι θα είχε μία αντικειμενική γνώση για τον τρόπο που επιθυμεί το προσωπικό να αμείβεται, διαμορφωμένη από το ίδιο το προσωπικό.

Σε αυτούς τους όρους μπορούμε να συμβάλλουμε με τη γνώση μας οι Σύλλογοι ώστε να επιτευχθεί το αντικειμενικότερο δυνατό σύστημα απόδοσης και να περιοριστούν, αν όχι να εκλείψουν, οι όποιες αδικίες έχουν παρατηρηθεί.

Παρόλα αυτά όμως το πιο διαφανές σύστημα αμοιβών είναι οι θεσμοθετημένες αμοιβές μέσω των συμβάσεων, καθώς είναι γραμμένες και όχι προφορικές αναφορές που αλλάζουν κατά το δοκούν, είναι πάγιες και ενισχύουν το αίσθημα σταθερότητας σε αντίθεση με τον έκτακτο χαρακτήρα των bonus και κυριότερα ξεκινούν εξασφαλίζοντας και ενισχύοντας τους χαμηλότερα αμειβόμενους εργαζόμενους συμπαρασύροντας και τους υψηλότερα.

Εμείς μέσα από το πλαίσιο της επιχειρησιακής θα προσπαθήσουμε να αμβλύνουμε τις ανισότητες και η διοίκηση οφείλει να εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία και να συμφωνήσει σε ένα πλαίσιο που πραγματικά θα αλλάζει σελίδα στις αμοιβές του προσωπικού.

Ο Πρόεδρος

Η Γενική Γραμματέας

Βάιος Νάκος

Χαρά Θεοδώρου

Συμπλήρωσε την αίτηση εγγραφής στο Σύλλογό μας.

Δυνάμωσε την προσπάθειά μας.

Go to top