Αναζητήστε

Ανακοίνωση Νο 106

Συνάδελφοι,

Όπως έχουμε επισημάνει και σε προηγούμενες ανακοινώσεις μας, η υπογραφή Επιχειρησιακής Σύμβασης είναι κυρίαρχο θέμα για το σύνολο των εργαζομένων και κορυφαίο ζήτημα για το Σύλλογό μας. Στην κατεύθυνση αυτή και παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν, λόγω των περιορισμών από την πανδημία του Κορωνοϊού, δε σταματήσαμε την προσπάθεια για επανέναρξη διαλόγου, όπως και έγινε.

Στις πρώτες επαφές, διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχει σύγκλιση, μεταξύ των θέσεων του Συλλόγου και εκείνων της Τράπεζας.

Η Τράπεζα από την πλευρά της και με επιχείρημα την οικονομική αβεβαιότητα που σήμερα διαφαίνεται, δηλώνει ότι δεν έχει τη δυνατότητα για διεύρυνση του οικονομικού πλαισίου και πρότεινε, την υπογραφή Επιχειρησιακής Σύμβασης με τους υφιστάμενους όρους (ΕΣΣΕ 2018).

Από την πλευρά μας τονίσαμε, ότι η σύναψη Επιχειρησιακής Σύμβασης, πρέπει να είναι ανεξάρτητη της οικονομικής συγκυρίας, καθώς σχετίζεται άμεσα με τη ρύθμιση μιας σειράς διαχρονικών ζητημάτων και κυρίως με εκείνα που αφορούν στην ομογενοποίηση των παροχών στην Τράπεζα. Αυτά πρέπει να αποτυπωθούν και δεν πρέπει η Σύμβαση να αποτελεί φωτογραφία της αρνητικής οικονομικής στιγμής.

Η υπογραφή Επιχειρησιακής Σύμβασης, είναι επιβεβλημένη στο πλαίσιο της κατοχύρωσης των δικαιωμάτων μας που απορρέουν από όλες τις προηγούμενες Συμβάσεις. Όμως καταστήσαμε σαφές, ότι αυτό δε μπορεί να αποτελεί μόνη και αναγκαία συνθήκη, ώστε να αποδεχθούμε μια Σύμβαση η οποία θα διατηρεί και δε θα διευρύνει το πλαίσιο των δικαιωμάτων μας.

Δηλώσαμε ότι η υπογραφή Επιχειρησιακής Σύμβασης που θα ικανοποιεί και τα δύο μέρη, είναι προς το συμφέρον όλων, ειδικά στη δεδομένη οικονομική συγκυρία, όπου πρωτεύει η ανάγκη για αίσθημα ασφάλειας, ώστε οι εργαζόμενοι από την πλευρά τους, να δώσουν τον καλύτερο δυνατό εαυτό τους, στην προσπάθεια επανέναρξης της Οικονομίας.

Στο επόμενο διάστημα θα υπάρξει εντατικοποίηση των συζητήσεων, προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα των θέσεων, πάντοτε όμως με γνώμονα το συμφέρον των εργαζομένων.

Για ακόμα μια φορά, διεκδικούμε και θα πετύχουμε Επιχειρησιακή Σύμβαση που θα βελτιώνει τη θέση μας και τα δικαιώματά μας.

Όπως ενημερωθήκαμε, υπάρχει ιδιαίτερα αυξημένη πίεση για την επιτάχυνση των εκταμιεύσεων του ΤΕΠΙΧ IIαπό την Πολιτεία και την αγορά και ότι πρόκειται να εντατικοποιηθούν οι εργασίες σε όλες τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες της Τράπεζας.

Μετά από επικοινωνία που είχαμε με την Τράπεζα, ενημερωθήκαμε ότι για τις συγκεκριμένες εργασίες, όπου αυτό απαιτηθεί, θα υπάρξει η απαραίτητη στελέχωση στους χώρους εργασίας, τηρουμένων πάντα των κανόνων ασφάλειας της υγείας και στην περίπτωση που υπάρξει υπερωριακή εργασία, αυτή θα αποζημιωθεί.

Παρόλα αυτά, εφιστούμε την προσοχή στην Τράπεζα και θεωρούμε αυτονόητο, τόσο στην περίπτωση εργασίας εξ αποστάσεως, όσο και σε εκείνη που θα παρέχεται στο χώρο εργασίας, την τήρηση των Συμβάσεων και του ωραρίου εργασίας και την καταβολή υπερωριών όπου αυτές πραγματοποιηθούν.

Αυτονόητο θεωρούμε επίσης, ότι στις περιπτώσεις που οι συνάδελφοι επιστρέψουν στους χώρους εργασίας, αυτό θα γίνεται πάντα τηρώντας απόλυτα, τους όρους ασφαλείας της υγείας τους (αποστάσεις θέσεων εργασίας, αποφυγή συγκέντρωσης μεγάλου αριθμού εργαζομένων στον ίδιο χώρο, τοποθέτηση προστατευτικών διαχωριστικών όπου αυτό είναι επιβεβλημένο και γενικά όλα όσα έχουν καθοριστεί ως απαραίτητα για την προστασία από τον Κορωνοϊό).

Θα παρακολουθούμε στενά και θεωρούμε ως δεδομένο ότι:

  • Την αποζημίωση της υπερωριακής απασχόλησης, όπου αυτή πραγματοποιηθεί,
  • Την τήρηση των μέτρων που αφορούν στην υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας.

Είμαστε στη διάθεση όλων για όποιο ζήτημα προκύπτει.

 

Είμαστε ο Σύλλογος όλων.

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Τ.Π.

Ο Πρόεδρος                 Ο Γεν. Γραμματέας

Γιάννης Κάκκας           Στέλιος Μουλακάκης

Συμπλήρωσε την αίτηση εγγραφής στο Σύλλογό μας.

Δυνάμωσε την προσπάθειά μας.

Go to top