Ανακοίνωση Νο 113

Εταιρικός μετασχηματισμός και εργαζόμενοι

Hive down με ασφάλεια και προστασία όλων των εργαζομένων

Συνάδελφοι,

Η Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, εδώ και καιρό έχει ανακοινώσει και με ιδιαίτερη αναφορά στα αποτελέσματα του 1ου 3μήνου για το 2020, «σχέδιο εταιρικού μετασχηματισμού», το οποίο και αναφέρεται ως «HiveDown». Πρόκειται για ένα μηχανισμό μετασχηματισμού, ο οποίος συνδέεται άμεσα – στην περίπτωση των τραπεζών - με τη μείωση των κόκκινων δανείων τους που θα επέλθει με την τιτλοποίησή τους. Ο μηχανισμός αυτός, εφαρμόστηκε ήδη στη Eurobankκαι την AlphaBank, προκειμένου οι ζημιές από τη δραστική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, να μην υποχρεώσουν σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου τις τράπεζες.

Εύλογα για ένα τέτοιο επιχειρηματικό εγχείρημα, δημιουργούνται ερωτηματικά. Για τους εργαζόμενους όμως στην Τράπεζα, ένα είναι το ερώτημα, εάν θα υπάρχουν επιπτώσεις στις εργασιακές μας σχέσεις.

O Σύλλογός μας, έχει ζητήσει από καιρό και πραγματοποίησε συναντήσεις με εκπροσώπους της Διοίκησης της Τράπεζας, για το θέμα αυτό, με μία και μόνο αδιαπραγμάτευτη θέση: Να μην υπάρξει καμία μεταβολή που να διαταράσσει τις υπάρχουσες εργασιακές σχέσεις. Από τη Διοίκηση της Τράπεζας, λάβαμε τις παρακάτω διαβεβαιώσεις:

-          Η συντριπτική πλειοψηφία του σημερινού προσωπικού της Τράπεζας Πειραιώς, θα μεταφερθεί στο σύνολό της αυτομάτως στην “Νέα Τράπεζα” (NewCo), χωρίς καμία μεταβολή στις συμβάσεις εργασίας (Κλαδικές, Επιχειρησιακές, Ατομικές, Κανονισμός Προσωπικού) στα δικαιώματα (μισθοί , παροχές κ.λπ.) και τις θέσεις εργασίας.

-          Οι ανάγκες του προσωπικού στη HoldCoθα καλυφθούν από το υπάρχον προσωπικό και δε θα ξεπερνούν τους 40 εργαζόμενους.

Για τους λίγους συναδέλφους που θα παραμείνουν στη HoldCo, ζητήσαμε ως απαραίτητη προϋπόθεση να διατηρηθούν και να ισχύουν με κάθε νόμιμο τρόπο:

  • Οι θέσεις εργασίας τους και η απασχόλησή τους, είτε στη HoldCo, είτε στη Νέα Τράπεζα, που υποχρεωτικά θα επιστρέψουν, με διαδοχή των δικαιωμάτων τους, εάν ολοκληρωθεί η εργασία τους.
  • Οι Κλαδικές και Επιχειρησιακές Συμβάσεις (ισχύουσες και μελλοντικές) καθώς και οι ατομικές, για τις αμοιβές τους, καθώς και για όλες τις παροχές (ατομικές και ομαδικές) που έχουν ως σήμερα.

Παρότι δόθηκαν για τα παραπάνω, οι διαβεβαιώσεις από την πλευρά της Τράπεζας, ο Σύλλογός μας απαίτησε αυτές να υπογραφούν σε κείμενο Συλλογικής Συμφωνίας, που θα διασφαλίζει και θα κατοχυρώνει πλήρως και στο διηνεκές (θεσμικά και νομικά) ΟΛΑ τα δικαιώματα για το σύνολο των συναδέλφων. Για το σκοπό αυτό, έχει ήδη σταλεί από την πλευρά μας, σε συνεργασία με τη νομική μας σύμβουλο, κείμενο – σχέδιο Συλλογικής Συμφωνίας.

Για άλλη μια φορά, δυστυχώς σκόπιμα, καλλιεργείται από συγκεκριμένους κλίμα παραπληροφόρησης των συναδέλφων, με σκοπό να οδηγήσει σε ανασφάλεια. Δηλώνουμε κατηγορηματικά, προς κάθε κατεύθυνση, ότι ο Σύλλογός μας θα είναι – για ακόμα μια φορά – ο εγγυητής της εργασίας και των εργασιακών μας δικαιωμάτων. Κανένας δε μπορεί να χρησιμοποιεί την αγωνία των συναδέλφων για οποιαδήποτε σκοπιμότητα.

Είμαστε ο Σύλλογος όλων των εργαζόμενων στην Τράπεζα Πειραιώς.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Τ.Π.

Ο Πρόεδρος                 Ο Γεν. Γραμματέας

Γιάννης Κάκκας           Στέλιος Μουλακάκης

Go to top