Αναζητήστε

Ανακοίνωση Νο 121

Ίδρυση του Τ.Ε.Α., εφάπαξ για όλους

Συνάδελφοι,

Στο προσεχές διάστημα ολοκληρώνεται η ίδρυση του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς (Τ.Ε.Α. Πειραιώς) και αρχίζουν οι διαδικασίες για την έναρξη της λειτουργίας του. Το Τ.Ε.Α. θα αποτελέσει το φορέα, από τον οποίο, το σύνολο των εργαζομένων, θα λαμβάνει εφάπαξ, ενώ σε δεύτερο χρόνο, θα αποτελέσει και το φορέα που θα στεγάζει τη συμπληρωματική κάλυψη υγείας (ομαδικό ιατροφαρμακευτικό πρόγραμμα).

Για το Σύλλογό μας, η υλοποίηση ενός προγράμματος εφάπαξ για όλους τους εργαζόμενους, ήταν και είναι κορυφαίος στόχος, που η υλοποίησή του ξεκίνησε από την ημέρα ρευστοποίησης όλων των προηγούμενων προγραμμάτων εφάπαξ.

Η προσπάθειά μας, είχε ως αφετηρία, τη δέσμευση από την πλευρά της Διοίκησης, ότι το όποιο πρόγραμμα εφάπαξ, θα είχε αναδρομική ισχύ καταβολής εισφορών από 1/1/2019, για όλους. Στα δύο αυτά περίπου χρόνια, προέκυψαν θέματα που καθυστέρησαν τη διαδικασία, αλλά η ενυπόγραφη δέσμευση που είχαμε αποκομίσει, κατοχύρωνε στο έπακρο τα δικαιώματά μας.

Η Τράπεζα Πειραιώς, είχε αρχικά την πρόθεση, να δημιουργήσει το Τ.Ε.Α. με συμμετοχή από την πλευρά της, για κάθε εργαζόμενο, σε ποσοστό 1%, επί των μικτών μηνιαίων αποδοχών, για 12 μήνες, με τη βούληση να επανεξετάσει το ποσοστό, κατά τη λειτουργία του Ταμείου. Έπειτα από διαρκείς πιέσεις, καταφέραμε το ποσοστό αυτό να γίνει 2% και να καταβάλλεται επί 14 μισθών ετησίως. Επιπλέον, με παρέμβασή μας, πετύχαμε το κόστος λειτουργία του Τ.Ε.Α., να μην καλύπτεται από τις εισφορές, αλλά από την Τράπεζα.

Η μικρή αυτή ιστορική αναδρομή, έχει ως στόχο την αποκατάσταση της αλήθειας, καθώς κάποιοι – ως συνήθως - σπεύδουν να οικειοποιηθούν ως επιτυχία τους, τη δημιουργία του Τ.Ε.Α. Δείχνει όμως και ότι η προσπάθειά μας για βελτίωση των όρων αποτελεί για εμάς διαρκή στόχο, που δε θα εγκαταλείψουμε.

Τι σημαίνει Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης;

Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, αποτελούν μια σύγχρονη μορφή ασφάλισης που αναπτύσσεται πλέον και στην Ελλάδα. Σε κάποιες χώρες, αποτελούν το μοναδικό φορέα κοινωνικής ασφάλισης, στην περίπτωσή μας όμως, θα λειτουργήσει επικουρικά για τη διατήρηση του δικαιώματος εφάπαξ, που έχει δυστυχώς χαθεί, για την πλειοψηφία των εργαζομένων, είτε του Ιδιωτικού, είτε του Δημόσιου Τομέα. Τα Τ.Ε.Α. αποτελούν το δεύτερο πυλώνα κοινωνικής ασφάλισης, καθώς το κράτος δε συμμετέχει ενεργά με χρηματοδότηση του Ταμείου, αλλά έμμεσα, μέσω της φοροαπαλλαγής των εισφορών. Το Τ.Ε.Α. της Τράπεζας Πειραιώς, θα συστήσει αρχικά Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών (εφάπαξ) και σε μεταγενέστερο χρόνο Κλάδο Παροχών Ευρείας Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης (πρόγραμμα ΝΝ).

Πώς θα υλοποιηθεί;

Το Υπουργείο Εργασίας, που είναι ένας από τους εποπτικούς φορείς των Τ.Ε.Α., ενέκρινε το καταστατικό και αναμένεται (μέσα στις επόμενες μέρες) η δημοσίευσή του στο ΦΕΚ. Με τη δημοσίευση θα κληθούμε όλοι να συμπληρώσουμε την αίτηση ένταξής μας στο Τ.Ε.Α. Προφανώς είναι επιθυμητό και εύλογο να συμμετέχουμε όλοι, καθώς από τη συμμετοχή μας δεν προκύπτει καμία οικονομική υποχρέωση, παρά μόνο δικαιώματα. Επιπλέον με την αίτηση για συμμετοχή, κατοχυρώνουμε και το αναδρομικό τμήμα των εισφορών που έχει συσσωρευθεί για λογαριασμό μας, από 1/1/2019.

Είναι υποχρεωτική η εισφορά μας στο Τ.Ε.Α.;

Έχει συμφωνηθεί ότι οι εργαζόμενοι, μπορούν να συνεισφέρουν στην ατομική τους μερίδα, προαιρετικά, είτε με καταβολή τακτικών μηνιαίων εισφορών, ή έκτακτων εισφορών (2 φορές το χρόνο). Αυτό πρακτικά σημαίνει, ότι ο συνάδελφος που δεν επιθυμεί να καταβάλει εισφορές, διατηρεί το δικαίωμα των εισφορών της Τράπεζας, στην ατομική του μερίδα (όπως αναφέρθηκε παραπάνω, 2% επί του μικτού μισθού, επί 14 μήνες το χρόνο).

Τι σημαίνει φοροαπαλλαγή στις εισφορές μου;

Οι συνάδελφοι που θα αποφασίσουν να εισφέρουν στο Τ.Ε.Α. θα φοροαπαλλάσσονται σύμφωνα με το - ισχύον - φορολογικό καθεστώς, για το σύνολο του ποσού των εισφορών τους, από τη φορολογία εισοδήματος και ανάλογα με τη φορολογική κλίμακα που ανήκει ο κάθε εργαζόμενος.

Παράδειγμα: Για ένα μικτό μηνιαίο μισθό 1800€, το σύνολο του φορολογητέου εισοδήματος είναι περίπου 21000€. Στην περίπτωση που ο συνάδελφος εισφέρει 1000€ ετησίως για την αποταμίευσή του, θα έχει φοροαπαλλαγή της τάξεως των 280€. Πρακτικά αυτό σημαίνει, ότι το κράτος συμμετέχει με 280€ ετησίως, στην αποταμίευση των 1000€ του εργαζόμενου.

Επιπλέον, με το ισχύον φορολογικό καθεστώς και σε αντίθεση με τα ασφαλιστικά προγράμματα εφάπαξ, το σύνολο του κεφαλαίου που θα έχει συσσωρευθεί στην ατομική μερίδα του εργαζόμενου, δε φορολογείται κατά την καταβολή της παροχής.

Για περισσότερες πληροφορίες, παραθέτουμε το σύνδεσμο της Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.), https://eletea.com.gr/ .

 

Συνάδελφοι,

Η ίδρυση του Τ.Ε.Α. είναι το πρώτο βήμα στη δέσμευση που είχαμε στο σύνολο των συναδέλφων για τη δημιουργία προγράμματος εφάπαξ για όλους. Η βελτίωση των όρων των παροχών και η λειτουργία του Ταμείου, είναι η νέα μας δέσμευση προς όλους τους συναδέλφους.  

Ο Σύλλογος μας για ακόμα μία φορά μεριμνά για το σύνολο των εργαζομένων, προσπαθώντας να εξαλείψει την μόνιμη επωδό «Από ποια τράπεζα προέρχεσαι», στην πράξη. Την προσπάθειά μας αυτή αναμένουμε να αγκαλιάσουν όλοι οι συνάδελφοι, καθώς ήρθε η εποχή να μιλάμε για αυτά που μας ενώνουν και όχι για αυτά που μας χώριζαν.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Τ.Π.

Ο Πρόεδρος                 Ο Γεν. Γραμματέας

Γιάννης Κάκκας           Στέλιος Μουλακάκης

Συμπλήρωσε την αίτηση εγγραφής στο Σύλλογό μας.

Δυνάμωσε την προσπάθειά μας.

Go to top