Αναζητήστε

Ανακοίνωση Νο 129

Lockdown μέρος δεύτερο

Συνάδελφοι,

Σε αναμονή της νέας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που θα θέτει τους όρους για το νέο lockdown, αποστείλαμε στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού μέτρα που κρίνουμε απαραίτητο να ληφθούν από την Τράπεζα.

Πιο συγκεκριμένα:

Άδεια ειδικού σκοπού:

Σε περίπτωση που υπάρχει μέριμνα στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για άδεια ειδικού σκοπού και αυτή απαιτείται, για όσους έχουν παιδιά στο Γυμνάσιο, και δεν έχουν υπόλοιπο κανονικής αδείας,

  • Να εξαντληθούν τα υπόλοιπα λοιπών αδειών που δικαιούνται οι εργαζόμενοι (π.χ. άδεια σχολικής παρακολούθησης).
  • Στην περίπτωση που και οι άδειες αυτού του χαρακτήρα, έχουν εξαντληθεί, ή εξαντληθούν, να χορηγηθεί επιπλέον άδεια μετ’ αποδοχών, ως παροχή από την πλευρά της Τράπεζας. Να σημειωθεί εδώ, ότι αυτό θα είναι δυνατό να γίνει, μόνο εάν έχουν εξαντληθεί οι αντίστοιχες δυνατότητες άδειας του έτερου γονέα.
  • Όλα τα παραπάνω να ισχύσουν σε περίπτωση που υπάρχει αντικειμενική αδυναμία εργασίας από το σπίτι.

Εργασία από το σπίτι:

Στη περίπτωση παιδιών εργαζομένων όπου φοιτούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και υπάρχει παράλληλη υποχρέωση του εργαζόμενου για παροχή εργασίας από το σπίτι, να αποδοθεί από την Τράπεζα ο απαραίτητος επιπλέον εξοπλισμός, με δεδομένο ότι προτεραιότητα σε αυτή τη παράλληλη συγκυρία, έχει η εκπαίδευση εξ αποστάσεως.

Διασφάλιση της υγείας των συναδέλφων:

Καθ’ υπέρβαση των όσων ορίζει ο ΕΟΔΥ για την επιστροφή στην εργασία και για να διασφαλιστεί η υγεία των εργαζομένων, συνάδελφοι με επιβεβαιωμένο κρούσμα, να επιστρέφουν στους χώρους εργασίας, έπειτα από μοριακό τεστ το οποίο θα επιβεβαιώνει ότι ο εργαζόμενος δεν είναι πλέον φορέας του ιού.

Τέλος, η αποστολή των απαραίτητων εγγράφων για μετακίνηση των συναδέλφων που απαιτείται να εργαστούν με φυσική παρουσία, να γίνει έγκαιρα.

Διανύουμε τη μεγαλύτερη υγειονομική κρίση των τελευταίων εκατό ετών. Σε αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες, η αλληλεγγύη και το ενδιαφέρον για το συνάνθρωπό μας, είναι το ύψιστο καθήκον όλων, της Πολιτείας, των εργοδοτών και του κάθε ενός μας ξεχωριστά.

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Τ.Π.

Ο Πρόεδρος        Ο Γεν. Γραμματέας

Βάιος Νάκος       Στέλιος Μουλακάκης

Συμπλήρωσε την αίτηση εγγραφής στο Σύλλογό μας.

Δυνάμωσε την προσπάθειά μας.

Go to top