Αναζητήστε

Ανακοίνωση Νο 130

Η εθελουσία δεν είναι μονόδρομος

Η ανάπτυξη της Τράπεζας, είναι η λύση

 

smalltrainingelina

Συνάδελφοι,

Αυτές τις μέρες έχουμε δεχθεί πληθώρα τηλεφωνημάτων από εργαζόμενους που δε θα σκέφτονταν να πάρουν την εθελουσία, αλλά ο φόβος που τεχνηέντως έχει εμφυτευθεί, τους οδηγεί σε αυτή την απόφαση. «Περίεργες μεταθέσεις», κτίρια «ανεπιθύμητων» και «λίστες», είτε ως ανεπιθύμητα πρόσωπα, είτε ως ανεπιθύμητοι ρόλοι, είναι μερικά από τα εργαλεία της Διοίκησης για να οδηγήσουν στην ανασφάλεια και το φόβο.

 

Σε όλους τους συναδέλφους λοιπόν, που νιώθουν το φόβο και το αδιέξοδο να στέκει επάνω από το κεφάλι τους, δηλώνουμε ότι παίρνει την εθελουσία, μόνο όποιος έχει λύσεις, μόνο όποιος έχει προσδιορίσει τον επόμενο επαγγελματικό σταθμό του.

Η Τράπεζα μιλάει για μετασχηματισμό της και τον αφήνει να πλανάται ως σχέδιο εξολόθρευσης. Ένα σχέδιο όπου ταμίες δε θα υπάρχουν, προϊστάμενοι δε θα υπάρχουν, υποδιευθυντές δε θα υπάρχουν, χωρίς να προσδιορίζουν τι ακριβώς θα έχει απομείνει να υπάρχει.

Οι εργαζόμενοι είναι το ποιοτικότερο κεφάλαιο για την Τράπεζα. Είναι πηγή εσόδων και ανάπτυξης. Αν λογίζονται διαφορετικά, σημαίνει ότι κάποιος διοικητικά, δεν έχει κάνει σωστά τη δουλειά του. Και βρίσκει ως μοναδική λύση, τη μείωση του κόστους, μέσω του προσωπικού, χωρίς να λαμβάνει υπόψη του τις δυνατότητες αυξημένων εσόδων που μπορεί να έχει η Τράπεζα.

Ένας πραγματικός μετασχηματισμός πρέπει να είναι σαφής, με σχέδιο και γνωστός σε όλους. Να δίνει η Τράπεζα στον εργαζόμενο, την κατάλληλη εκπαίδευση και τα κατάλληλα εργαλεία ανάπτυξης, ώστε να μπορεί να ενταχθεί σε αυτόν. Κανένας από τους εργαζόμενους δεν έχει προσληφθεί στην Τράπεζα για να εξυπηρετεί έναν και μοναδικό ρόλο, εκπαιδεύτηκε να το κάνει. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, μπορεί αύριο να εκτελεί νέα καθήκοντα, σε οποιοδήποτε μετασχηματισμό.

Από τη στόχευση της εθελουσίας και τις «συνεντεύξεις», φαίνεται ότι η Τράπεζα έχει ιδιαίτερους γεωγραφικούς στόχους, τους οποίους επιδιώκει να ικανοποιήσει, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συναδέλφων που θα αποχωρήσουν με το πρόγραμμα.

Σε αντιδιαστολή με το εργασιακό αδιέξοδο που προβάλλεται λόγω της κατά τόπους συμφόρησης προσωπικού, που η Τράπεζα θεωρεί ότι υπάρχει, εμείς απαντάμε ότι υπάρχει λύση. Στην εποχή της ψηφιοποίησης, ο εργαζόμενος μπορεί να εργαστεί από οποιοδήποτε σημείο της χώρας, από χώρο της Τράπεζας, για λογαριασμό οποιασδήποτε κεντρικής υπηρεσίας. Επομένως, σενάρια για μείωση του προσωπικού, δεν γίνονται αποδεκτά.

Καλούμε την Τράπεζα:

  • Να παρουσιάσει το σχέδιο μετασχηματισμού, να διαβουλευτεί με τους εργαζόμενους λύσεις που θα δίνουν βιώσιμη διέξοδο στους εργαζόμενους και την Τράπεζα.
  • Να σταματήσει τη συρρίκνωση στο Δίκτυο καταστημάτων. Να αναλάβει το ρόλο που της αντιστοιχεί στην οικονομία και την κοινωνία.
  • Να αξιοποιήσει με τον πιο πρόσφορο τρόπο το ανθρώπινο δυναμικό της, δίνοντας ευκαιρίες ανάπτυξης και όχι απαξίωση.

Απαντάμε στην Τράπεζα και σε όποια σχέδια συρρίκνωσης του Δικτύου καταστημάτων και μείωσης του προσωπικού: Εμείς θα βάλουμε όλες μας τις δυνάμεις για να το αναχαιτίσουμε. Το δικό μας όραμα για την Τράπεζα, είναι όραμα ανάπτυξης, όπου η Τράπεζα θα μπαίνει σε νέες εργασίες και προϊόντα, όπου θα αξιοποιεί στο μέγιστο βαθμό, τις δυνατότητες των εργαζομένων της για μια βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Τ.Π.

Ο Πρόεδρος         Ο Γεν. Γραμματέας

Βάιος Νάκος       Στέλιος Μουλακάκης

Συμπλήρωσε την αίτηση εγγραφής στο Σύλλογό μας.

Δυνάμωσε την προσπάθειά μας.

Go to top