Αναζητήστε

Ενημερωτικό Σημείωμα Νο 1

 

Συνάδελφοι,

Προσπαθώντας να δημιουργήσουμε μεθόδους αμεσότερης επικοινωνίας με όλους, εγκαινιάζουμε τη δημιουργία και αποστολή Ενημερωτικών Σημειωμάτων του Συλλόγου μας, μέσω των οποίων θα ενημερώνουμε όλους τους συναδέλφους για οποιαδήποτε εξέλιξη υπάρχει στο χώρο εργασίας μας και όχι μόνο. Οι ανακοινώσεις του Συλλόγου μας, θα συνεχίσουν να αποστέλλονται κανονικά, θα αφορούν όμως θέσεις, παρεμβάσεις και ευρύτερα ζητήματα του χώρου μας, για τα οποία απαιτείται εκτός από την παρέμβαση και η αποτύπωση της θέσης μας.  

Δημοσίευση στο ΦΕΚ της έγκρισης του Καταστατικού του ΤΕΑ Πειραιώς.

Η Συλλογική Συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ του Συλλόγου μας και της Τράπεζας, τον Ιανουάριο 2019, μετά τη ρευστοποίηση των προγραμμάτων εφάπαξ που υπήρχαν στην Τράπεζα για μερίδα συναδέλφων, δημιούργησε την υποχρέωση στον εργοδότη για τη δημιουργία ενός νέου προγράμματος στο οποίο θα ενταχθούν όλοι οι εργαζόμενοι στην Τράπεζα, καθώς και την καταβολή εισφορών για κάθε εργαζόμενο από την πλευρά του εργοδότη, με ημερομηνία έναρξης την 1 Ιανουαρίου 2019.

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους, ότι εκδόθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β’ 4854/04.11.2020) η έγκριση του Καταστατικού του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού Ομίλου Πειραιώς.

Η επίκληση της αιτίας καθυστέρησης της διαδικασίας της έγκρισης του Καταστατικού από το Υπουργείο Εργασίας, πλέον εκλείπει και αναμένουμε την υλοποίηση των επόμενων απαιτούμενων ενεργειών από την πλευρά της Τράπεζας, με ταχύ ρυθμό.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Τ.Π.

Ο Πρόεδρος         Ο Γεν. Γραμματέας

Βάιος Νάκος       Στέλιος Μουλακάκης

Συμπλήρωσε την αίτηση εγγραφής στο Σύλλογό μας.

Δυνάμωσε την προσπάθειά μας.

Go to top