Ανακοίνωση Νο 1

Όχι άλλος αποδεκατισμός! 

 

Τη Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021, η Διοίκηση της Τράπεζας ανακοίνωσε το κλείσιμο 60 και πλέον καταστημάτων, με μία λιτή ανακοίνωση που περιέγραφε μόνο τη μεταφορά των εργασιών και της πελατείας σε έτερα καταστήματα, αποφεύγοντας – σκοπίμως - οποιαδήποτε αναφορά στους εργαζόμενους.

Παράλληλα, στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας απέστειλε ένα επίσης λιτό email, απόφασης της Διοίκησης, για μεταφορά εργαζομένων σε κεντροποιημένη υπηρεσία της Τράπεζας, που θα εργάζονται από τον μέχρι σήμερα τόπο εργασίας τους.

Και ενώ οι ενέργειες της Διοίκησης εντείνουν το κλίμα του φόβου και της ανασφάλειας, θα ανακοινωθεί από τη Διοίκηση, ως «από μηχανής μονόδρομος», το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, με στόχο συγκεκριμένο αριθμό αποχωρήσεων.

Τονίσαμε στη συνάντησή μας με τη Διοίκηση της Τράπεζας ότι:

 

 

  • για κάθε εργαζόμενο που θα απομακρύνεται με το συγκεκριμένο τρόπο, θα μειώνεται την παραγωγική δύναμη της Τράπεζας πολλαπλάσια. Και ο λόγος είναι, όχι μόνο ότι μειώνεται το προσωπικό, αλλά και η διάθεση των εργαζομένων. Καταστρέφεται η ποιότητα της εργασίας.
  • ότι στρατηγικές συρρίκνωσης οδηγούν σε περιδίνηση χωρίς επιστροφή και ότι ο μοναδικός τρόπος για να προχωρήσουμε μπροστά, είναι η ανάπτυξη. Η ανάπτυξη της Τράπεζας έρχεται μόνο μέσα από τους εργαζόμενους.
  • ότι δε θα δεχτούμε και θα εξετάσουμε ξεχωριστά, κάθε μία περίπτωση πίεσης που θα ωθεί τους εργαζόμενους στην αποχώρησή τους, με κάθε συλλογικό, κοινωνικό και νομικό τρόπο.

Στο οργανωμένο σχέδιο σύνδεσης της εθελουσίας με το κλείσιμο καταστημάτων, εμείς απαντάμε ότι δεν πρόκειται να το δεχθούμε και θα αγωνιστούμε μαζί με την ΟΤΟΕ, ώστε η εθελουσία να είναι μία πραγματικά ελεύθερη επιλογή του εργαζόμενου, που θα εντάσσεται στον επαγγελματικό και οικογενειακό προγραμματισμό του για την επόμενη μέρα.

Καλούμε κάθε συνάδελφο που θα δεχθεί παρότρυνση - πίεση για αποχώρηση, να επικοινωνήσει μαζί μας.

Στο επόμενο διάστημα θα καλέσουμε όλους τους Συλλόγους σε συνάντηση, για να καθορίσουμε από κοινού το σχέδιο δράσης μας.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Τ.Π.

Συμπλήρωσε την αίτηση εγγραφής στο Σύλλογό μας.

Δυνάμωσε την προσπάθειά μας.

Go to top