Αναζητήστε

Ανακοίνωση Νο 20

Εφαρμογή των νέων μέτρων και ασφάλεια των εργαζομένων

Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της χθεσινής μας ανακοίνωσης για την ένταση και τα γεγονότα που παρουσιάζονται και εντείνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα, έξω από τα καταστήματα της Τράπεζας και παράλληλα με τα νέα μέτρα του Υπουργείου Υγείας, σε σχέση με τον τρόπο εισόδου του πελατειακού κοινού στα καταστήματα των Τραπεζών, επισημαίνουμε τα εξής:

  • Οι συνάδελφοι που εργάζονται στα καταστήματα, δε θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αποτελέσουν το όργανο ελέγχου των απαραίτητων πιστοποιητικών για την είσοδο στο κατάστημα.
  • Ο έλεγχος των πιστοποιητικών οφείλει να γίνεται από κατάλληλα εκπαιδευμένους υπαλλήλους εξειδικευμένων εταιριών. Σε διαφορετική περίπτωση, θα πρέπει να ζητηθεί η συμβολή του κρατικού μηχανισμού.

Επειδή θα παρουσιαστούν γεγονότα εσκεμμένης έντασης που θα στοχεύουν στους εργαζόμενους, η Τράπεζα οφείλει επιπλέον να παρέχει πλήρη και κάθε είδους κάλυψη όλων των συναδέλφων, ανεξαρτήτων βαθμίδας. Σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει οι συνάδελφοί μας να βρεθούν ούτε σε ρόλο «αυτοφοράκια», ούτε και σε ρόλο άμεσα καταγγέλλοντα (αυτόν θα πρέπει να τον αναλαμβάνει η Τράπεζα).

Όλα τα παραπάνω επιβάλλεται να τηρηθούν χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση, ανεξάρτητα από το μέγεθος της πελατειακής σχέσης.

Με δεδομένη την πολυπληθή αναμονή έξω από τα καταστήματα και τα νέα μέτρα του Υπουργείου Υγείας, μπαίνουμε σε μια περίοδο αντίστοιχη των δυσκολότερων εποχών για τα καταστήματα (capitalcontrols), η υποχρέωση της Τράπεζας είναι να διασφαλιστεί η σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων.

Κάθε είδους αποκλίνουσα συμπεριφορά θα πρέπει να γνωστοποιείται στο Σύλλογο. Από την πλευρά μας, όπως κάθε φορά, σεβόμενοι το θεσμικό μας ρόλο, θα παρέχουμε κάθε στήριξη στους συναδέλφους και θα παρεμβαίνουμε με προτάσεις ουσίας προς την Τράπεζα, ώστε η νέα αυτή περιπέτεια να μη δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα στους ήδη επιβαρυμμένους συναδέλφους στο Δίκτυο.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος                                         Ο Γεν. Γραμματέας

Στέλιος Μουλακάκης                          Βάιος Νάκος

Συμπλήρωσε την αίτηση εγγραφής στο Σύλλογό μας.

Δυνάμωσε την προσπάθειά μας.

Go to top