Αναζητήστε

Ανακοίνωση Νο 147

Παρέμβαση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων

Συνάδελφοι,

Ο Σύλλογός μας, στο πλαίσιο των διαδοχικών παρεμβάσεων του, απέστειλε ανοιχτή επιστολή με τις θέσεις και τις προτάσεις μας προς τη Γενική Συνέλευση του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, για την οικονομική ανταμοιβή, την αναγνώριση και τη συμβολή των εργαζόμενων στα οικονομικά αποτελέσματα και τη διακοπή της συρρίκνωσης προσωπικού και δικτύου καταστημάτων στην Τράπεζα

Συνεχίζουμε με κάθε τρόπο και μέσο παρέμβασης να προσπαθούμε για ένα δίκαιο εργασιακό περιβάλλον που προάγει την αναγνώριση, την ανταπόδοση, την προσωπική ανάπτυξη, την εμπέδωση μιας ενιαίας εταιρικής κουλτούρας που ακόμη εκλείπει στην Τράπεζα, τη σταθερότητα και την επαγγελματική ολοκλήρωση όλων των εργαζόμενων. 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος                      Ο Γενικός Γραμματέας

Μουλακάκης Στυλιανός        Νάκος Βάιος

Συμπλήρωσε την αίτηση εγγραφής στο Σύλλογό μας.

Δυνάμωσε την προσπάθειά μας.

Go to top