Αναζητήστε

Ανακοίνωση Νο 155

Περί Κανονισμού και άλλων δαιμονίων…

Συνάδελφοι,

Με διαδοχικές ανακοινώσεις του Συλλόγου μας, Νο 149 και Νο 152, ενημερώσαμε όλους τους συναδέλφους, για το σημείο που βρίσκονται - μέχρι τώρα - οι διαπραγματεύσεις με τη Διοίκηση για τον Κανονισμό Εργασίας. Δημοσιεύσαμε τις προθέσεις της Διοίκησης. Προπαντός όμως, εκθέσαμε με σαφήνεια και κατηγορηματικό τρόπο την καθολική απαίτηση των εργαζομένων δια στόματος του αντιπροσωπευτικού Συλλόγου, για ένα Κανονισμό Εργασίας, ο οποίος θα διασφαλίζει κάθε εργαζόμενο, με αξιοκρατία και διαφάνεια, με θεσμικές διαδικασίες και αναβαθμισμένα εργασιακά δικαιώματα.

Στη δύσκολη προσπάθειά μας αυτή και με δεδομένο ότι πρόκειται για την κορυφαία Συλλογική Συμφωνία εργοδότη – εργαζομένων, από την πρώτη στιγμή ζητήσαμε τη σύμπνοια όλων των συλλόγων. Γιατί η ανάγκη καλεί το σύνολο των συνδικαλιστικών δυνάμεων να συνταχθούν από την ίδια πλευρά.

Για τον λόγο αυτό καλέσαμε τους συλλόγους σε συναντήσεις, προκειμένου να συνεννοηθούμε καλόπιστα μεταξύ μας, αποσαφηνίζοντας το νομοθετικό πλαίσιο, τη νομολογία, αλλά και την πρακτική της Τράπεζας.

Στην προσπάθειά μας αυτή και ενώ επικοινωνήσαμε με τους συλλόγους για να καθορίσουμε συναντήσεις, δύο σύλλογοι (ΣΥΓΤΕ και ΣΕΥΤΠΕ), επέλεξαν, αντί να απαντήσουν θετικά ή αρνητικά στην πρόσκλησή μας, να προτρέξουν με ανακοινώσεις, προαναγγέλλοντας μάλιστα το «ξεπούλημα» του Κανονισμού.

Ο μεν σύλλογος της πρώην Γενικής, «θέλει» τον δικό του Κανονισμό Εργασίας, όπως αυτός ίσχυε πριν από το 2012, στην τότε Γενική Τράπεζα, διαφωνώντας κάθετα με τον σύλλογο της πρώην Τράπεζας Κύπρου, οποίος «θέλει» τον Κανονισμό της Τράπεζας Πειραιώς. Παραθέσαμε μόλις τις «υγιείς δυνάμεις», που – υποτίθεται – ότι συμφωνούν μεταξύ τους…

Ο δε σύλλογος της πρώην Τράπεζας Κύπρου «θίγει» δύο σημαντικές διατάξεις (μεταθέσεις και λύση της σύμβασης), διατάξεις, που μαζί με άλλες, είναι πράγματι σημαντικές. Οφείλουμε ωστόσο να θέσουμε, ότι το σχέδιο Κανονισμού που λάβαμε από τη Διοίκηση, είναι αυτούσιο σε περιεχόμενο και πνεύμα με τον Κανονισμό Εργασίας της πρώην Τράπεζας Κύπρου. Διατάξεις απόλυτου διευθυντικού δικαιώματος, που ο τότε αντιπροσωπευτικός σύλλογος στην εν λόγω Τράπεζα, είχε αποδεχθεί. Η ευθύνη τότε, είχε ονοματεπώνυμο και ήταν των διοικούντων του σημερινού ΣΕΥΤΠΕ.

Προς ενημέρωση, παραθέτουμε τη διάταξη για τη λύση της Σύμβασης Εργασίας στον Κανονισμό της πρώην Τράπεζας Κύπρου:

«ΑΡΘΡΟ 20

Λύση της Εργασιακής Σχέσης

Οι ατομικές συμβάσεις εργασίας των υπαλλήλων της Τράπεζας είναι, και οι υπάρχουσες καθίστανται, αορίστου χρόνου. Συμβάσεις ορισμένου χρόνου είναι μόνον, κατ’ εξαίρεση, οι αναφερόμενες στο άρθρο 4 του παρόντος Κανονισμού (προσλήψεις), παράγραφοι 6 και 8 (Συμβάσεις μέχρι ενός έτους). Όλες οι εργασιακές συμβάσεις, λήγουν, ή μπορούν να καταγγελθούν, κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.»

 

Τέτοιου είδους κείμενο ΕΜΕΙΣ ΔΕ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ ΠΟΤΕ! ΔΕ ΘΑ ΑΠΟΔΕΧΘΟΥΜΕ ΠΟΤΕ!

Θέλουμε να τονίσουμε, για μια ακόμα φορά, ότι Κανονισμό Εργασίας έχουμε. Κάθε καλόπιστη συζήτηση για Κανονισμό Εργασίας, που θα διευρύνει τις διασφαλίσεις για όλους τους εργαζόμενους στην Τράπεζα, θα μας βρει συνομιλητές. Κάθε άλλη περίπτωση, από όποια πλευρά και αν προκύπτει, την απορρίπτουμε, τόσο για τους λόγους, όσο και για τα κίνητρα.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος                  Ο Γενικός Γραμματέας

Στέλιος Μουλακάκης       Βάιος Νάκος

Συμπλήρωσε την αίτηση εγγραφής στο Σύλλογό μας.

Δυνάμωσε την προσπάθειά μας.

Go to top