Αναζητήστε

Ανακοίνωση Νο 152

Κανονισμός Εργασίας

Ναι στην επικαιροποίηση των όρων υπέρ των εργαζομένων.

Όχι στην ισοπέδωση των εργασιακών σχέσεων.

Συνάδελφοι,

Στην εξέλιξη των διαπραγματεύσεων για την αναμόρφωση και επικαιροποίηση του Κανονισμού Εργασίας (Οργανισμός Προσωπικού) στην Τράπεζα Πειραιώς, πραγματοποιήθηκε συνάντηση, κατά την οποία η Διοίκηση της Τράπεζας μας έδωσε σχέδιο με τις προτάσεις της.

Συνοπτικά, στο σχέδιο, περιλαμβάνονται μεταβολές ή ακόμα και απαλοιφή σε βασικά άρθρα του Κανονισμού Εργασίας, με κύρια τα ακόλουθα:

  • Απελευθέρωση του καθεστώτος μετακινήσεων, χωρίς να καθορίζονται όροι, καταβολή δαπανών και κοινωνικά κριτήρια.
  • Δημιουργεί πλαίσιο Κανονισμού που περιέχει μόνο υποχρεώσεις για τους εργαζόμενους, απαλείφοντας τις υποχρεώσεις της Τράπεζας.
  • Απαλείφει όρους προστασίας των χαμηλά αξιολογημένων εργαζόμενων.
  • Διαφοροποιεί τα παραπτώματα και τη σύνθεση των Πειθαρχικών Συμβουλίων.
  • Απαλείφει τα άρθρα εκείνα που αφορούν στη διαβάθμιση προσωπικού (βαθμολόγιο).
  • Μεταβάλλει πλήρως τους όρους λύσης της σύμβασης εργασίας.

Όπως γίνεται αντιληπτό και έγινε κατηγορηματικά ξεκάθαρο προς τη Διοίκηση της Τράπεζας, οι εργαζόμενοι στην Τράπεζα Πειραιώς με τη φωνή του Συλλόγου μας, δεν αποδεχόμαστε τέτοιου είδους ισοπεδωτικές μεταβολές εις βάρος των δικαιωμάτων μας.

Τονίσαμε για ακόμα μια φορά τη θεσμική αξία του Κανονισμού Εργασίας, όχι μόνο για τους εργαζόμενους, αλλά και για την ομαλή λειτουργία της Τράπεζας. Ο Κανονισμός αποτελεί πλαίσιο κανόνων που παράγουν υποχρεώσεις σε αμφότερα τα μέρη, εργαζόμενους και Διοίκηση και όχι μονοδιάστατα για τους εργαζόμενους, όπως με τις προτάσεις της άφησε να φανεί η Διοίκηση.

Επαναλάβαμε ότι εμμένουμε στην αρχική μας θέση για καλόπιστο διάλογο, αλλά και στις θέσεις μας ότι οι όποιες αλλαγές στον Κανονισμό Εργασίας συζητηθούν και ενδεχομένως συμφωνηθούν, οφείλουν:

  • Να στηρίζονται στην αξιοκρατία, τη διαφάνεια και την ασφάλεια στην εργασία.
  • Να ενισχύουν τις θεσμικές διαδικασίες.
  • Να αναβαθμίζουν τα εργασιακά δικαιώματα όλων των εργαζομένων και να εστιάζουν αποτελεσματικά στην εξέλιξη του προσωπικού.
  • Να μην επιφέρουν καμία βλαπτική μεταβολή.

Μόνο με αυτές τις αρχές, θα συνεχίσουμε τη διαπραγμάτευση. Έχουμε τις θέσεις, έχουμε και τα επιχειρήματα.

 

Συνάδελφοι,

Η Διοίκηση έχει επιχειρήσει επανειλημμένως στο παρελθόν να ανακινήσει θέμα Κανονισμού, συνδυάζοντάς το με παράλληλες διαδικασίες διαπραγμάτευσης, που θα την έφερναν μάλιστα και σε ισχυρότερη διαπραγματευτική θέση. Αυτό ήταν γνωστό σε όλους τους συλλόγους.

Η αποτροπή των διαθέσεων αυτών της Διοίκησης, είναι η πρώτη και καλύτερη απάντηση, σε όσους προέτρεξαν να μιλήσουν για «συμφωνία fasttrack εν μέσω θέρους» και για συνθήκες «τεμμαχισμού και ξεπουλήματος» του Κανονισμού.

Εμείς λέμε ότι στο θέμα αυτό, απαιτείται σύνεση, συνεργασία και αίσθημα ευθύνης από όλους τους συλλόγους και δε χωράνε λαϊκισμοί και κινδυνολογία. Ειδικά από όσους όταν ήταν αντιπροσωπευτικοί είχαν μονομερή - από την Τράπεζα – Κανονισμό (πρώην Τράπεζα Κύπρου) και από όσους έχουν θέσει τον εαυτό τους εκτός ουσιαστικής διαπραγμάτευσης, με τη μη ενοποίηση σε ένα πολυφωνικό, ισχυρό, αντιπροσωπευτικό Σύλλογο.

Για μια ακόμα φορά, ο Σύλλογος θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, απέναντι τόσο σε ισοπεδωτικά πλαίσια Κανονισμού από τη Διοίκηση, όσο και στην εύκολη, χωρίς ευθύνη, κριτική από τους άλλους συλλόγους. Θα μείνουμε ενωμένοι και θα αγωνιστούμε για το καλύτερο αποτέλεσμα.

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος                        Ο Γενικός Γραμματέας

Μουλακάκης Στυλιανός       Νάκος Βάιος

Συμπλήρωσε την αίτηση εγγραφής στο Σύλλογό μας.

Δυνάμωσε την προσπάθειά μας.

Go to top