Ανακοίνωση Νο 69

Συνάδελφοι,

Σε εφαρμογή της Κλαδικής Συλλογικής σύμβασης ΟΤΟΕ – Τραπεζών, 2019 – 2021 και σε συνέχεια του σημειώματος που εξέδωσε η Γραμματεία Εργασιακών Σχέσεων της ΟΤΟΕ, η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, ανακοίνωσε τη νέα διαδικασία χορήγησης σχολικής άδειας.

Με αυτό τον τρόπο διαμορφώνεται το νέο πλαίσιο, σύμφωνα και με τις δικές μας θέσεις, που είχαμε θέσει στις συναντήσεις μας με το Ανθρώπινο Δυναμικό.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την εν λόγω Κλαδική ΣΣΕ, αναφορικά με τις 2 επιπρόσθετες μέρες, αυτές λαμβάνονται εφόσον έχει δηλωθεί στον προγραμματισμό αδειών η εξάντληση της κανονικής άδειας, εντός του ημερολογιακού έτους.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Τ.Π.

Ο Πρόεδρος                 Ο Γεν. Γραμματέας

Γιάννης Κάκκας           Στέλιος Μουλακάκης

Go to top