Αναζητήστε

Ανακοίνωση Νο 135

Λύση στα σκηνοθετημένα αδιέξοδα

 

Συνάδελφοι,

Μετά τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε η ΟΤΟΕ και σε συντονισμό με όλες τις ενέργειες του Συλλόγου μας, η Τράπεζα, έπειτα από δύο διαδοχικές συναντήσεις, δεσμεύτηκε στο Προεδρείο της ΟΤΟΕ, ότι δε θα προχωρήσει σε καταγγελίες συμβάσεων, θα παύσει την τοποθέτηση των συναδέλφων μας σε αργία και θα τους επανεντάξει στις εργασίες της

Με άμεσες ενέργειες και τεκμηριωμένα επιχειρήματα, μπορέσαμε να αντικρούσουμε τις επιδιώξεις της Διοίκησης και να φέρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Οι συνάδελφοι μας των συγκεκριμένων καταστημάτων, θα τοποθετηθούν, είτε στις θέσεις που ήδη έχουν προκηρυχθεί και έχουν επιλέξει, είτε θα ανήκουν σε μια νέα Υπηρεσία που θα λειτουργεί με τηλεργασία, για λογαριασμό του Δικτύου Καταστημάτων, χωρίς η τοποθέτηση αυτή να έχει προσωρινό χαρακτήρα.

Επισημαίνουμε, ότι η Τράπεζα ζήτησε χρονική προθεσμία μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου, προκειμένου να ολοκληρώσει το εγχείρημα. Ο Σύλλογός μας θα παρακολουθεί την εξέλιξη της διαδικασίας και των δεσμεύσεων της Τράπεζας.

Είναι γεγονός, ότι η εργασία από απόσταση, δημιουργεί πρόσθετες υποχρεώσεις από την πλευρά του εργοδότη, ως προς την κάλυψη των λειτουργικών και υλικοτεχνικών εξόδων που προκύπτουν και που θα πρέπει στο επόμενο διάστημα να εξειδικευτεί, μέσω Ειδικών Συλλογικών Συμφωνιών, ή προβλέψεων του επικείμενου Εργασιακού Νομοσχεδίου.

 

Ενέργειες και παρεμβάσεις του Συλλόγου μας

Ο Σύλλογός μας, από την έναρξη του Προγράμματος Εθελουσίας, στις 2 Νοεμβρίου 2020, τοποθετήθηκε ξεκάθαρα. Τόσο ως προς την περαιτέρω συρρίκνωση του Δικτύου Καταστημάτων, όσο και για τους όρους της συμμετοχής των εργαζομένων στο Πρόγραμμα, χωρίς πιέσεις και εκβιασμούς. Πραγματοποιήσαμε παρεμβάσεις προς τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού (παραθέτουμε τις ανακοινώσεις Νο 127, Νο 130 και Νο 132). Θέσαμε ξεκάθαρα τις θέσεις μας και προτείναμε λύσεις, παρεμβαίνοντας ουσιαστικά στο πρόβλημα που η Τράπεζα δημιουργούσε. Όσο όμως από την πλευρά της Τράπεζας δεν υπήρχε διάθεση για λύση, οφείλαμε να προστατέψουμε το σύνολο των εργαζομένων που δέχονταν επίθεση, οπότε και στις 20 Νοεμβρίου 2020, αποστείλαμε εξώδικο, με το οποίο:

  • Καταγγέλλαμε τη μείωση των καταστημάτων, ειδικά στην Περιφέρεια και τις ευαίσθητες εθνικά περιοχές.
  • Καταγγέλλαμε τη μονομερή απόφαση της Τράπεζας να θέσει τους εργαζόμενους σε υποχρεωτική άδεια.
  • Καταγγέλλαμε τη μη ύπαρξη προηγούμενου σχεδιασμού και ουσιαστικής διαδικασίας αξιοποίησης των συναδέλφων.
  • Ρητά αποκρούσαμε ως παράνομη την επιβολή της υποχρεωτικής άδειας στους συναδέλφους.
  • Καλέσαμε την Τράπεζα να μη αποστείλει επιστολές και να παύσει την άσκηση ψυχολογικής βίας.
  • Δηλώσαμε ότι υπάρχουν ακόμα περιθώρια να προβεί στην αξιοποίηση του προσωπικού σύμφωνα με τις κείμενες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.
  • Δηλώσαμε ότι θα προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια και συλλογική δράση για την προάσπιση των συμφερόντων των μελών μας.

Η ΟΤΟΕ, η οποία ήταν ενημερωμένη καθ’ όλη τη διάρκεια των εξελίξεων από το Σύλλογό μας, πραγματοποίησε συνάντηση με τη Διοίκηση της Τράπεζας και μαζί της αναγκάσαμε την Τράπεζα να αναδιπλωθεί και να τοποθετήσει τους εργαζόμενους, όπως οφείλει και σύμφωνα πάντα με τους όρους των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Παράλληλα, όλο αυτό το διάστημα, στο πλαίσιο των παρεμβάσεών μας δημοσιοποιήσαμε το θέμα και ζητήσαμε συναντήσεις από τα Υπουργεία Εργασίας, Ανάπτυξης και Οικονομίας και τους κοινοβουλευτικούς φορείς. Τις παρεμβάσεις αυτές θα τις συνεχίσουμε, με σκοπό να ακουστούν οι θέσεις και οι προτάσεις για ανακοπή της περαιτέρω συρρίκνωσης του Δικτύου Καταστημάτων της Τράπεζας και γενικότερα των Τραπεζών.

 

Συνάδελφοι,

Εμείς, θα συνεχίζουμε τον αγώνα μας, καθώς οι προκλήσεις είναι μπροστά μας. Με ετοιμότητα, εντιμότητα, υπευθυνότητα και το κατάλληλο πλαίσιο και σχέδιο αντιμετώπισης για την επόμενη μέρα στον Κλάδο μας, που απαντά και δίνει στους εργαζόμενους την απαιτούμενη προοπτική και συνέχεια.

Όλα αυτά, θα μπορέσουμε καλύτερα να τα υλοποιήσουμε με την υποχρέωση της ενότητας στη συνδικαλιστική μας δράση. Μαζί με εκείνες κι εκείνους  που έχουν τη συνείδηση και τη συναίσθηση του συνδικαλιστικού τους ρόλου, ως υπεύθυνοι και γνήσιοι εκπρόσωποι των εργαζόμενων.

 

Είμαστε ο Σύλλογος Όλων!

 

Ακολουθείστε μας: Στο Internet, www.setp.gr

                            Στο Facebook, Σύλλογος Εργαζομένων Τράπεζας Πειραιώς - ΣΕΤΠ

                            Στο viber, https://invite.viber.com/?g2=AQAH%2BzIj3xaSwkxe2QnbMdEhAntECbEdIYnEji6m%2FyRWf2gxnw0%2FGMGnmLIY2N86

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Τ.Π.

Ο Πρόεδρος       Ο Γεν. Γραμματέας

Βάιος Νάκος      Στέλιος Μουλακάκης

Συμπλήρωσε την αίτηση εγγραφής στο Σύλλογό μας.

Δυνάμωσε την προσπάθειά μας.

Go to top