Εργασιακά θέματα

Παραθέτουμε επιγραμματικά την ανακοίνωση της ΓΣΕΕ για τα ισχύοντα για το Δώρο Πάσχα. Επισυνάπτουμε την αναλυτική ανακοίνωση από τη ΓΣΕΕ.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΣΕΕ 2/4/2015

ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ

H ΓΣΕΕ και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της Συνομοσπονδίας ενημερώνουν τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα για το «Δώρο Πάσχα», τα ακόλουθα:

Ποιοι δικαιούνται «Δώρο Πάσχα»

Πότε καταβάλλεται το «Δώρο Πάσχα»

Χρόνοι που συνυπολογίζονται στο Δώρο Πάσχα

Χρόνοι που δεν συνυπολογίζονται στο Δώρο Πάσχα

Υπολογισμός του Δώρου

 

Go to top