Αναζητήστε

Αριστεία

Ύστερα από σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Σύλλογός μας χορηγεί τα παρακάτω Αριστεία για τα Δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα:

Ι. ΠΑΙΔΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

1.  Αριστείο άνω του 18,5 για το Γυμνάσιο και άνω του 18 για το Λύκειο 150€.
2.  Εισαγωγή σε ΑΕΙ  300€.
3.  Εισαγωγή σε ΤΕΙ 300€.
4. Απόκτηση πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ  500€.
5. Απόκτηση πτυχίου Ανοικτού Πανεπιστημίου 450€.
Τα ποσά αφορούν απόκτηση πρώτου τίτλου σπουδών.

ΙΙ. ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

1. Εισαγωγή σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ  450€.
2. Απόκτηση πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ  450€.
3. Απόκτηση πτυχίου Ανοικτού Πανεπιστημίου 450€.
Τα ποσά αφορούν απόκτηση πρώτου τίτλου σπουδών.

Μέσα από τις Επιχειρησιακές Συμβάσεις, ο Σύλλογός μας έχει επιτύχει να δίνονται επιβραβεύσεις - Αριστεία και από την Τράπεζα προς όλους τους Τραπεζοϋπάλληλους, συμπεριλαμβάνοντας μάλιστα και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού - όχι όμως κολλέγια - και αυτές - από το Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 - είναι:

Ι. ΠΑΙΔΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

1. Αριστείο άνω του 18,5 για το Γυμνάσιο και άνω του 18 για το Λύκειο 270€.
2. Εισαγωγή σε ΑΕΙ  1000€.
3. Εισαγωγή σε ΤΕΙ  1000€.

4. Παιδιά συναδέλφων, πέρα του ενός που σπουδάζουν παράλληλα, λαμβάνουν εφ' άπαξ το ποσό των 1600€.

5. Απόκτηση πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ με βαθμό "άριστα" 1400€.
6. Απόκτηση πτυχίου Ανοικτού Πανεπιστημίου με βαθμό "άριστα" 1200€.
Τα ποσά αφορούν απόκτηση πρώτου τίτλου σπουδών.

II. ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ

1. Απόκτηση πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ  2000€.
2. Απόκτηση πτυχίου Ανοικτού Πανεπιστημίου 1400€.
Τα ποσά αφορούν απόκτηση πρώτου τίτλου σπουδών.

 

 

 

Συμπλήρωσε την αίτηση εγγραφής στο Σύλλογό μας.

Δυνάμωσε την προσπάθειά μας.

Go to top