Αναζητήστε

Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της ενημέρωσης σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Ταμείου Υγείας, σας ενημερώνουμε ότι προβλέπεται να ολοκληρωθεί η δεύτερη φάση πιστώσεων στους λογαριασμούς των ασφαλισμένων του Ταμείου Υγείας, των εκκρεμών οφειλών ληξιπρόθεσμωνδαπανών.

Συγκεκριμένα, παραδόθηκαν προς πίστωση και θα εκταμιευτούν στο άμεσο επόμενο διάστημα, τα παρακάτω:

  1. Δαπάνες που αφορούν επικυρωμένα αντίγραφα (Έγκριση πληρωμής βάσει Απόφασης Υπ. Εργασίας Βρούτση) και πρωτότυπες αποδείξεις:             Α. Αριθμός συναλλαγών = 3133, Πληρωτέο ποσόν: 470.053,68 Ευρώ         Β. Αριθμός συναλλαγών = 252, Πληρωτέο ποσόν: 51.081,70 Ευρώ
  2. Δαπάνες που αφορούν ληξιπρόθεσμες οφειλές με πρωτότυπες αποδείξεις: Αριθμός συναλλαγών = 2.043, πληρωτέο ποσόν: 251.135,47 Ευρώ.

Το σύνολό τους είναι: 5428 Συναλλαγές με τελικό ποσόν: 772.270,85 Ευρώ

Υπολείπεται ακόμη προς πίστωση ποσό, το οποίο πρόκειται, όπως μας ενημέρωσαν, να εκκαθαριστεί μέχρι το τέλος του μήνακαι οι εκταμιεύσεις θα ολοκληρωθούν μέχρι τις 15/6/2017.

Όποιοι συνάδελφοι δεν πιστώθηκαν στην προηγούμενη, ούτε και σε αυτή την καταβολή, θα πρέπει να επικοινωνήσουν μαζί μας μέχρι τις 20/5/2017.

 

Για το ΔΣ του ΣΕΤΠ

Ο Πρόεδρος                          Ο Γ. Γραμματέας

                                                                           Γιάννης Κάκκας                    Γιάννης Ρούσσος

Συμπλήρωσε την αίτηση εγγραφής στο Σύλλογό μας.

Δυνάμωσε την προσπάθειά μας.

Go to top