Αναζητήστε

Ανακοίνωση Νο 173

Απόδοση οικονομικής ενίσχυσης στο σύνολο των εργαζομένων

Συνάδελφοι,

Με δεδομένη την απομειωμένη αγοραστική δύναμη λόγω των πληθωριστικών αυξήσεων, αλλά και επιπρόσθετα, των αυξημένων οικονομικών αποτελεσμάτων της Τράπεζας, ο Σύλλογός μας απέστειλε προς τον Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού, αίτημα με το οποίο ζητάει την καταβολή ενός μισθού σε όλο το προσωπικό, ως οικονομική ενίσχυση.

Στην περίοδο που διανύουμε, όλες οι αλλαγές που συντελούνται στη διάρθρωση και τη λειτουργία της Τράπεζας, περνούν και υλοποιούνται μέσα από την καθημερινή προσπάθεια των εργαζομένων.

Η θετική έκβαση του αιτήματός μας αυτού από τη Διοίκηση, θα αποτελέσει την απαρχή της αναγνώρισης της προσπάθειας του συνόλου των εργαζομένων στην Τράπεζα.

Παραθέτουμε τη σχετική επιστολή:

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2023

Αρ. Πρωτ. 211223-1

 

Προς:

Τον Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας Πειραιώς, κύριο Γιώργο Γεωργόπουλο

 

Κύριε Γεωργόπουλε,

Προβλέποντας την αυξημένη κερδοφορία της Τράπεζας, για το έτος 2023, σε συνδυασμό τόσο με τα ανακοινωθέντα κέρδη του προηγούμενου έτους (2022), όσο και με τη μείωση της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων εξ αιτίας του πληθωρισμού, σας είχαμε επισημάνει την ανάγκη ενίσχυσης του εισοδήματος των εργαζομένων, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στις δύο ανωτέρω συνθήκες.

Με αφορμή τα παραπάνω, με την παρούσα επιστολή μας, ζητάμε από τη Διοίκηση της Τράπεζας, τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στο σύνολο των εργαζομένων, ενός μηνιαίου μισθού.

Πάγιο αίτημά μας είναι οι θεσμικά κατοχυρωμένες αμοιβές, οι οποίες όμως θα συζητηθούν στη διαπραγμάτευση για τη νέα Επιχειρησιακή Σύμβαση, το καλοκαίρι του 2024. Δεδομένο είναι όμως, ότι εξετάζοντας θετικά το αίτημα του Συλλόγου μας, θα φανεί έμπρακτα το ενδιαφέρον της Διοίκησης για το ανθρώπινο δυναμικό της Τράπεζας και την εκτίμησή της για την αναγνώριση της μεγάλης προσπάθειας που καταβάλλεται καθημερινά από το σύνολο των εργαζομένων, με άμεσο αντίκτυπο στα αποτελέσματα της Τράπεζας.

Θεωρούμε αναγκαίο, να εξεταστεί άμεσα και θετικά, το αίτημα του συνόλου των εργαζομένων στην Τράπεζα.

    

Με τιμή,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Τ.Π.

  

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος                Ο Γεν. Γραμματέας

Στέλιος Μουλακάκης     Βάιος Νάκος

Συμπλήρωσε την αίτηση εγγραφής στο Σύλλογό μας.

Δυνάμωσε την προσπάθειά μας.

Go to top