Αναζητήστε

Κοινοποιούμε τις ανακοινώσεις 206 (με θέμα: ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ) και 207 (με θέμα: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ) του Ταμείου για την πληροφόρηση των συναδέλφων.

Συμπλήρωσε την αίτηση εγγραφής στο Σύλλογό μας.

Δυνάμωσε την προσπάθειά μας.

Go to top