Αναζητήστε

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου, στη συνεδρίαση του την 29/04/2015 Πρακτ. 18 (Αριθμός. Απόφασης 88/29.04.2015) αποφάσισε σύμφωνα με το άρθρο 27 του Καταστατικού του Τομέα, την αποστολή παιδιών των ασφαλισμένων στο ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ, για το έτος 2015, σε παιδικές Κατασκηνώσεις της επιλογής τους ως οι συνημμένες καταστάσεις.
Δικαίωμα συμμετοχής στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα έχουν ασφαλισμένα παιδιά του Τομέα, τα οποία γεννήθηκαν από έτος 2000 έως και 2009, δηλαδή ηλικίας από 6 έως 15 ετών.

Εγκύκλιος κατασκηνώσεων 2015

Λίστα κατασκηνώσεων 2015 με ημερομηνία και θέσεις

Δήλωση συμμετοχής κατασκηνώσεων 2015 και

Κάρτα κατασκηνωτή 2015

Συμπλήρωσε την αίτηση εγγραφής στο Σύλλογό μας.

Δυνάμωσε την προσπάθειά μας.

Go to top