Αναζητήστε

Δημοσιεύουμε την ανακοίνωση νο 210 του Ταμείου

ΘΕΜΑ : Αποστολή ΙΒΑΝ τραπεζικών λογαριασμών


Κατά την διεκπεραίωση της αποστολής του αρχείου με τις συναλλαγές των ασφαλισμένων μας στον ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να πιστώσει τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους με τα δικαιούμενα ποσά, παρατηρήθηκε ότι υπήρξε σημαντικός αριθμός ασφαλισμένων, τόσο της Περιφέρειας Αττικής, όσο και της Επαρχίας, που δεν είχαν υποβάλλει στον Τομέα μας τον ΙΒΑΝ του τραπεζικού τους λογαριασμού και ως εκ τούτου δεν πραγματοποιήθηκε η σχετική πίστωση.

Προκειμένου να συμπεριληφθούν όλοι οι δικαιούχοι εκκαθαρισμένων ποσών στο επόμενο αρχείο που θα αποσταλεί για πληρωμή στον ΕΟΠΥΥ, θα πρέπει να μεριμνήσετε ώστε να ενημερωθούν άμεσα οι ασφαλισμένοι, που δεν έχουν στείλει ακόμα τον ΙΒΑΝ τους, για την συμπλήρωση και αποστολή της συνημμένης Αίτησης Καταχώρησης ΙΒΑΝ, στο Τομέα μας, υπόψη κου Σαββίδη (τηλ.: 210-3605861 & fax: 210-3605545).

Ευχαριστούμε για την συνεργασία σας.
Με εκτίμηση,
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ

Συμπλήρωσε την αίτηση εγγραφής στο Σύλλογό μας.

Δυνάμωσε την προσπάθειά μας.

Go to top