Αναζητήστε

ΘΕΜΑ : Αποστολή ΙΒΑΝ τραπεζικών λογαριασμών

 

Σχετικά με την προηγούμενη ανακοίνωση αρ. 210 του Τομέα μας, διευκρινίζουμε ότι:

  1. Δήλωση ΙΒΑΝ δεν αποστέλλουν οι Νέοι Υπάλληλοι , οι οποίοι προσλήφθηκαν μετά την 14-11-2012 και όσοι υπάλληλοι προέρχονται από την Εμπορική Τράπεζα.
  2. Δήλωση ΙΒΑΝ αποστέλλουν ΜΟΝΟ όσοι ασφαλισμένοι έχουν εκκαθαρισμένα ποσά, που είχαν υποβληθεί στον Τομέα μας πριν από την 14-11-2012 και δεν έχουν ακόμα πιστωθεί στους λογαριασμούς τους.
  3. Όσοι είχαν αποστείλει στο παρελθόν τους ΙΒΑΝ, είτε συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο, είτε σε ηλεκτρονική μορφή, παρακαλούνται όπως μην το στέλνουν ξανά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αποστολή πρέπει να γίνεται πλέον μέσω αλληλογραφίας και όχι μέσω fax, λόγω τεχνικού προβλήματος που συχνά παρουσιάζεται. Η αλληλογραφία μπορεί να γίνεται ατομικά ή μέσω της εσωτερικής αλληλογραφίας (των καταστημάτων του δικτύου των τραπεζών) με τον Τομέα μας.

       Αποστολή Αλληλογραφίας:

            Προς

            ΤΑΥΤΕΚΩ-ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ

                    Δήλωση ΙΒΑΝ

         κ. Σαββίδη Δημήτριο (210-3605861)

               Χαρ. Τρικούπη 6-10

                 ΤΚ 10679 – Αθήνα

 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Με εκτίμηση,

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Συμπλήρωσε την αίτηση εγγραφής στο Σύλλογό μας.

Δυνάμωσε την προσπάθειά μας.

Go to top