Αναζητήστε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΡΙΘ. 212

 

      ΘΕΜΑ :  Υποβολή διακαιολογητικών, τα οποία αφορούν παραστατικά, που  καταστράφηκαν από την πυρκαγιά της 12ης Φεβρουαρίου 2012,  που έπληξε το ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ

 

            Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεών μας, σχετικά με το θέμα της επικεφαλίδας και για τελευταία φορά, παρακαλούνται  όσοι συνάδελφοι, εν ενεργεία ή συνταξιούχοι, δεν έχουν αποστείλει ακόμα στο ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ φωτοαντίγραφα παραστατικών, που αφορούν έξοδα κηδείας ή επίδομα συμπαράστασης, που τα πρωτότυπά τους  καταστράφηκαν από την πυρκαγιά της 12ης Φεβρουαρίου 2012  να τα αποστείλουν στο ΤΑΥΤΕΚΩ –ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ (Χαρ. Τρικούπη 6-8-10 / Αθήνα / 10679), έτσι ώστε να ακολουθήσει σχετικός έλεγχος, προκειμένου να εξοφληθούν, μετά βέβαια από σχετική απόφαση του Υπουργείου.

            Η αποστολή των ως άνω φωτοαντιγράφων θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του (της) ασφαλισμένου (ης) ότι δεν έχει για την ίδια αιτία εισπραχθεί χρηματικό ποσό από το ΤΑΥΤΕΚΩ ή άλλο φορέα.

            Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των ανωτέρω φωτοαντιγράφων ορίζεται η 30η Ιουνίου 2015.

 

 

       Με εκτίμηση,

                                                                   Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ

                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

Συμπλήρωσε την αίτηση εγγραφής στο Σύλλογό μας.

Δυνάμωσε την προσπάθειά μας.

Go to top